ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 0050.55.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: I

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-02

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko

Załączniki