ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXIV/208/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-29

Data wejścia w życie: w sprawie w której składał Pan już wcześniej pismo

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-10-29

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j . Dz.U. z 2021 r. poz. 1773)

Załączniki