ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXIV/210/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-29

Data wejścia w życie: Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2022 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opiatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

Załączniki