Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko do dzierżawy oraz najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.61.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.35.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.60.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2019 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.59.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
XIV/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XIV/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
XIV/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
XIV/88/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji