ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXXVI/221/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2021-2028

Na podstawie:

Na podstawie art. 217, art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Załączniki