ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko o wszczęciu postępowania administracyjnego w spraw ie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr. ew. 254/1 obręb Nowe Miasteczko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-15 13:07:31 przez wieslaw kopec

Załączniki