ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Dane przestrzenne -pliki GML utworzone w toku prowadzonej procedury planistycznej w związku z przyjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-27 10:24:44 przez wieslaw kopec

Załączniki