ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Stawki podatków lokalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-14 14:18:09 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Stawki obowiązujące w 2020 roku
 
Stawki obowiązujące w 2021 roku
 
Podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 przedstawia się anstępująco:
55,62 za 1 dt x 2,5q = 139,05 zł (gospodarstwa powyżej 1 ha)
55,62 za 1 dt x 5q = 278,10 zł (grunty rolne do 1 ha)
Stawkę z załączonego Monitora Polskiego: 196,84 zł za 1m³mnożymy przez wartość 0,220 m³ drewna (Ustawa o podatku leśnym), po przeliczeniu:
Stawka podatku leśnego na 2021 rok =  43,3048 zł od 1 ha powierzchni lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków.
 
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2022 roku
 
 
Podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 przedstawia się anstępująco:
61,48 za 1 dt x 2,5q = 153,70 zł (gospodarstwa powyżej 1 ha)
61,48 za 1 dt x 5q = 307,40 zł (grunty rolne do 1 ha)
 
Stawkę z załączonego Monitora Polskiego: 212,26 zł za 1m³ mnożymy przez wartość 0,220 m³ drewna (Ustawa o podatku leśnym), po przeliczeniu:
Stawka podatku leśnego na 2022 rok = 46,6972 zł od 1 ha powierzchni lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków.