ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - "Osiedle Mieszkaniowe Wrocławskie II"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-05 10:32:19 przez Wiesław Kopeć, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki