ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)Drukuj informacjęSprawa: WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)

Szczegóły informacji

WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych

Ogłoszono dnia: 2020-10-13 10:49:13

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Andrzej Włodarczak

Miejsce załatwienia

ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

Telefon kontaktowy

728429945

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

Wymagane Dokumenty

- NIP
- REGON
- Aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
· Akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z posesp, w tym prawo do zawierania umów i rozliczania się za media.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony