ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.Drukuj informacjęSprawa: Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

Szczegóły informacji

Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych

Ogłoszono dnia: 2018-06-19 10:25:25

Termin załatwienia

14 dni

Osoba kontaktowa

Adndrzej Włodarczak

Miejsce załatwienia

ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

Miejsce odbioru

osobiście w pok. 12 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

1. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 lub l :1000 do celów lokaJizacji
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nleruchomości, której wniosek dotyczy. np. wypis z rejestru gruntu lub kopia aktu notarialnego lub wypis z KW.
3. W przypadku osób prawnych, odpis z KRS wskazujący sposób reprezentacji podmiotu lub inny.
4. Decyzja lokalizacyjna (w przypadku posiadania)

Podstawa prawna

Na podstawie § 20 Regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony