ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1/5/2019Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1/5/2019

Szczegóły informacji

1/5/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Wiesław Kopeć

Zakres przedmiotowy decyzji: Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko" . Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 2081 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem : Opis konkretnych rozwiązań technologicznych planowanych do zastosowania na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej . Analiza oddzialywania przedsięwzięcia w zakresie emisji hala su wraz z częścią obliczeniową , z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu oraz graficznym przedstawieniem propagacji halasu z planowanego przedsięwzięcia na podkładzie kartograficznym .

Znak sprawy: IGKiSS.6220.4.1.2019.ACH

Data wydania: 2019-05-06

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 3/2021, 12-10-2020, 1/10/2019, 2/08/2019, 04/07/2019, 03/07/2019, 2/5/2019

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony