ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1/12/2019Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1/12/2019

Szczegóły informacji

1/12/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak sprawy: IGKiSŚ.6220.7.2019.ACH

Data wydania: 2019-12-02

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Power Development Sp. z o.o Sp. k.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne...: na wniosek z dnia 07.11.2019 r. (data wpływu : 13.11.2019 r.), przedłożony przez Panią Patrycję Nega działającą w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa firmy Standard Power Development Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 687/1 w miejscowości Gołaszyn - instalacje A, B, C".

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 01-02-2020, 01-01-2020, 1/12/2019, 01/08/2019, 02/07/2019, 01/07/2019, 01/06/2019

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony