ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 03-02-2020Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 03-02-2020

Szczegóły informacji

03-02-2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: .Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko"

Znak sprawy: IGKiSS.6220.2.2020.ACH

Data wydania: 2020-02-25

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Sun Energy Sp z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 02-02-2020, 01-02-2020, 02-02-2020, 03-01-2020, 04-01-2020, 02-01-2020, 01-01-2019

« powrót do poprzedniej strony