ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 12-10-2020Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 12-10-2020

Szczegóły informacji

12-10-2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi skowyc h uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowo śc i Miłaków I"

Znak sprawy: IGKiSŚ.6220.1.2019.ACH

Data wydania: 2020-10-12

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne...: Od niniej szej decyzj i służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za po ś rednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1-10-2021, 3/2021, 1/10/2019, 2/08/2019, 04/07/2019, 03/07/2019, 1/5/2019, 2/5/2019

« powrót do poprzedniej strony