ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: IGKiSS.6220.1.2021.ACHDrukuj informację Rejestr informacji o środowisku: IGKiSS.6220.1.2021.ACH

Szczegóły informacji

IGKiSS.6220.1.2021.ACH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: "Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 503186 w miejscowości Gołaszyn "

Znak sprawy: IGKiSS.6220.1.2021.ACH

Data wydania: 2021-03-04

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne...: Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośredn i ctwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1-2021

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony