ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 01-07-2020Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 01-07-2020

Szczegóły informacji

01-07-2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW NA DZIAŁKACH NR 138/2, 138/3 OBRĘB MIŁAKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY NOWE MIASTECZKO

Data złożenia: 2021-07-19

Dane wnioskodawcy: Sun Farms Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. karta infonnacyjna przedsięwzięcia - 4 egzemplarze wraz zapisem w formie elektronicznej,
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w formie elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsi ęwz ięcie - rozumiany jako obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu reali zacj i (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt l ustawy ooś),
3. mapa ewidencyjna, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali l :2000, z zaznaczonym  przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym  przewidywanyni obszarem oddziaływania wraz z wyznaczoną odległością (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt ł ustawy ooś),
4. dowód dokonania opiaty skarbowej za decyzję o ś rodowi skowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zł oraz na rachunek Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony