ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 01-01-2022Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 01-01-2022

Szczegóły informacji

01-01-2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znale IGKiSŚ .6220 .5. 2020 .ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko":

Znak sprawy: lGKiSŚ.6220.5.2020.ACH

Data wydania: 2022-01-18

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1-10-2021, 3/2021, 12-10-2020, 1/10/2019, 2/08/2019, 04/07/2019, 03/07/2019, 1/5/2019, 2/5/2019

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony