ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-25
Zakres przedmiotowy
Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko".
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-25
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: .Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-11
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 687/1 w miejscowości Gołaszyn — instalacje A,B,C".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 0 mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb I, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb I, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-21
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubelskie
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do l MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb l, gmina Nowe Miasteczko".
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-09
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko l o mocy do l MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb l, gmina Nowe Miasteczko".
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-08
Zakres przedmiotowy
budowia farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 o mocy do 1 MW

Nawigacja między stronami listy informacji