ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znak: IGKiSŚ.6220.5.2020.ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znale IGKiSŚ .6220 .5. 2020 .ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko":
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-15
Zakres przedmiotowy
Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3, 2/43, 2/44, 3/2, 3/3,
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-11-16
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3, 2/43, 2/44, 3/2,3/3.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-19
Zakres przedmiotowy
przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa zepołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w gm nie Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 25/3 obręb 0007 Popęszyce,
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-24
Zakres przedmiotowy
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 138/2, 138/3 obręb Miłaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Nowe Miasteczko"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-30
Zakres przedmiotowy
podjęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7,12/4, 1/3,2/43,2/44,3/2,3/3, zawieszone postanowieniem znak IGKiSŚ.6220.S.2020.ACH z dnia 13.11.2020 r.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-19
Zakres przedmiotowy
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW NA DZIAŁKACH NR 138/2, 138/3 OBRĘB MIŁAKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY NOWE MIASTECZKO
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-10
Zakres przedmiotowy
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn:" Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
"Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 503186 w miejscowości Gołaszyn "

Nawigacja między stronami listy informacji