ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi powiatowej nr 1035F na odcinku od km 3+342 do km 4+729 w miejscowości Rejów" wieslaw kopec
« powrót do poprzedniej strony