ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-04-30
Zakres przedmiotowy
"Zagospodarowanie poscaleniowe- przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania " Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Konin-Szyba, Popęszyc e" w gminie Nowe Miasteczko.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-04-20
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie poscaleniowe - Przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Konin-Szyba,Popęszyce " w gminie Nowe Miasteczko
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-04-11
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1032F w miejscowości Miłaków długość ok 2,3 km"
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-01-16
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi powiatowej nr 1035F na odcinku od km 3+342 do km 4+729 w miejscowości Rejów"
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-12-19
Zakres przedmiotowy
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F na odcinku od km 3+342 do km 4+729 w miejscowości Rejów"
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-30
Zakres przedmiotowy
przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-30
Zakres przedmiotowy
Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy na działkach: ul.Marchlewskiego nr ew. 308, 325/9, 355/2,355/8,355110 obr. Nowe Miasteczko, d z. nr ew. 515/8,67 1,515/9,516/2,671 obr. Gołaszyn, ul. Marcinkowskiego dz. nr ew. 599/32 ,600/4,368/4,345/32,345/18 obr . Nowe Miasteczko, ul. Bolesława Prusa dz. nr ew. 749 obr. Nowe Miasteczko, ul. 22 Lipca nr ew. 552/2 obr. Gołaszyn
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-28
Zakres przedmiotowy
Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy na działkach: ul.Marchlewskiego nr ew. 308, 325/9, 355/2,355/8,355110 obr. Nowe Miasteczko, d z. nr ew. 515/8,67 1,515/9,516/2,671 obr. Gołaszyn, ul. Marcinkowskiego dz. nr ew. 599/32 ,600/4,368/4,345/32,345/18 obr . Nowe Miasteczko, ul. Bolesława Prusa dz. nr ew. 749 obr. Nowe Miasteczko, ul. 22 Lipca nr ew. 552/2 obr. Gołaszyn
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-25
Zakres przedmiotowy
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-03
Zakres przedmiotowy
w sprawie decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko nr 25/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej mniejszej niż 0,5 MW i mocy cieplnej mniejszej niż 0,5 MW na dz. nr ew. 487/17, 487/18, 487/19 - obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko.

Nawigacja między stronami listy informacji