ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-26
Zakres przedmiotowy
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: " Elektrociepłowni a na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko" zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 487/14, 487/15, 487/16, 487/17, 487/18, 487/19, 487/22.
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-26
Zakres przedmiotowy
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, w gminie Nowe Miasteczko" zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 487/14,487/15,487/16,487/17,487/18,487/19,487/22
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-21
Zakres przedmiotowy
zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, w gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-05
Zakres przedmiotowy
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-06-15
Zakres przedmiotowy
Zmiana decyzji znak IGKiSŚ.6220.2.2014 z dnia 12.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Nowe Miasteczko na działce nr 503/82 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko,"
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-12
Zakres przedmiotowy
decyzja znak: IGKiSŚ.6220.2.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Nowe Miasteczko" na działce nr 503/82 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko,"

Nawigacja między stronami listy informacji