ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

04/07/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko" na działce nr ewid.211/13 obręb Żuków

Znak sprawy: IGKiSŚ.6220.6.2019.ACH

Data wydania: 2019-07-29

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1-10-2021, 3/2021, 12-10-2020, 1/10/2019, 2/08/2019, 03/07/2019, 1/5/2019, 2/5/2019