ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

01-01-2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Znak sprawy: IGKiSŚ.6220.7.2019.ACH

Data wydania: 2020-01-21

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Power Development Sp. z o.o Sp. k.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 01-02-2020, 1/12/2019, 1/12/2019, 01/08/2019, 02/07/2019, 01/07/2019, 01/06/2019