ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

02-02-2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb I, gmina Nowe Miasteczko"

Data złożenia: 2020-02-04

Dane wnioskodawcy: Sun Energy Sp z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 03-02-2020

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 02-02-2020, 03-02-2020, 01-02-2020, 03-01-2020, 04-01-2020, 02-01-2020, 01-01-2019