ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

1-10-2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa zepołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w gm nie Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 25/3 obręb 0007 Popęszyce,

Znak sprawy: IGiSŚ.6220.2.2021.ACH

Data wydania: 2021-10-19

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 3/2021, 12-10-2020, 1/10/2019, 2/08/2019, 04/07/2019, 03/07/2019, 1/5/2019, 2/5/2019

Załączniki