ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 25808

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4846
Wiadomości ogólne 7300
Podstawa prawna - statut 5842
Herb pieczęć 2535
Położenie 2920
Informacje statystyczne 2264
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 19649
Informacje teleadresowe 5169
Kierownictwo Urzędu 7498
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5969
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 29055
Rada Miejska 16267
Aktualności 16786
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2616
Rada II Kadencji 2344
Rada III Kadencji 2170
Rada IV Kadencji 2326
Rada V Kadencji 2364
Rada VI Kadencji 5651
Rada VII Kadencji 10198
Rada VIII Kadencji 2858
Komisje Rady 7155
Komisje Wspólne 1211
Protokoły z Komisji Wspólnych 719
Rok 2014 11308
Rok 2015 22394
Rok 2016 21934
Rok 2017 13854
Rok 2018 14041
Rok 2019 15686
Rok 2020 12385
Rok 2021 1604
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 1060
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 717
Rok 2015 11404
Rok 2016 11161
Rok 2017 7218
Rok 2018 9554
Rok 2019 5838
Rok 2020 8396
Rok 2022 166
Rok 2023 21
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 7884
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1115
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6290
Rok 2015 9661
Rok 2016 11793
Rok 2017 8373
Rok 2018 10606
Rok 2020 9142
Rok 2022 4855
Rok 2023 45
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10807
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 978
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 738
Rok 2015 15682
Rok 2016 15132
Rok 2017 12977
Rok 2018 2930
Rok 2019 8555
Rok 2020 10594
Rok 2021 1297
Rok 2022 4080
Rok 2023 116
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 11043
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 976
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6630
Rok 2015 10774
Rok 2016 12268
Rok 2017 15033
Rok 2018 10084
Rok 2019 10220
Rok 2020 9749
Rok 2021 360
Rok 2022 2515
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 11348
Komisja rewizyjna 874
Protokoły Komisji Rewizyjnej 563
Rok 2015 4015
Rok 2016 12127
Rok 2017 12438
Rok 2018 12321
Rok 2019 12027
Rok 2020 11246
Rok 2021 8076
Rok 2022 5118
Rok 2023 8
Plany pracy Komisji rewizyjnej 9373
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 508
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 320
Rok 2018 5459
Rok 2019 9825
Rok 2020 10602
Rok 2021 8373
Rok 2022 413
Rok 2023 101
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 7494
Sesje Rady Miejskiej 31183
Protokoły z sesji 1565
Rok 2014 25810
Rok 2015 22054
Rok 2016 18086
Rok 2017 21911
Rok 2018 17805
Rok 2019 17774
Rok 2020 14480
Rok 2021 11279
Rok 2022 970
Rok 2023 30
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 7254
Wyniki głosowań 10092
Interpelacje 1202
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 16703
Jednostki organizacyjne 4236
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2857
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2719
Gminny Ośrodek Kultury 2830
Rejestr instytucji kultury 4513

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 71477
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 2361
Budżet Gminy 4217
Rok 2014 1101
Sprawozdania 5351
Opinie RIO 8392
Bilans 551
Rok 2015 928
Sprawozdania 17209
Opinie RIO 7713
Bilans 548
Rok 2016 938
Sprawozdania 10475
Opinie RIO 1396
Bilans 560
Rok 2017 673
Sprawozdania 2489
Bilans 530
Rok 2018 3304
Sprawozdania 10194
Bilans 554
Rok 2019 891
Sprawozdania 4072
Bilans 566
Rok 2020 811
Sprawozdania 3061
Bilans 482
Rok 2021 538
Sprawozdania 650
Bilans 243
Rok 2022 430
Sprawozdania 638
Bilans 296
Podatki i opłaty lokalne 5053
Stawki podatków lokalnych 41396
Zwolnienia z podatków 2957
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 11279
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 47009
Przetargi 132356
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 29583
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 3148
Wykazy 162077
Ogłoszenia o pracy 90365
Aktualne 16523
W toku 28561
Wyniki 59588
Planowanie przestrzenne 525
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 8649
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4929
Akty prawne 636571
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 25970
Rok 2014 12965
Rok 2015 34408
Rok 2016 32899
Rok 2017 41151
Rok 2018 49371
Rok 2019 40983
Rok 2020 26980
Rok 2021 20904
Rok 2022 9329
Rok 2023 842
Organizacje Pozarządowe 12773
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6626
Otwarte konkursy ofert 7491
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 53314
Oferty konkursowe 9752
Wyniki otwartych konkursów ofert 12872
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 272
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 13171
Oferty 2016 rok 5850
Oferty 2017 rok 2283
Oferty 2018 rok 5746
Oferty 2019 rok 4122
Oferty 2020 rok 15456
Oferty 2021 rok 5233
Oferty 2022 rok 4530
Oferty na 2023 rok 78
Konsultacje 21347
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 14938
Oświadczenia majątkowe 155278
Ochrona Środowiska 18798
Rejest Informacji o Środowisku 38262
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 7458
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 21317
Odbiór odpadów 230
Wykaz punktów zbierających sprzęt 494
Podmioty odbierające odpady komunalne 506
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 590
Miejsca zagospodarowania odpadów 459
Wykaz wniosków i decycji dotyczących wycinki drzew 2
Gminna Ewidencja Zabytków 9100
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 2100
Co i jak załatwić 17303
Wydziały 8157
Sprawy 8111
Wybory, referenda, konsultacje 16048
Wybory Prezydenckie 2020 523
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 20206
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 738
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 9738
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 5151
Wybory Parlamentarne 2019 460
Informacje, zarządzenia, komunikaty 9778
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 557
Informacje, zarządzenia, komunikaty 8193
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 1405
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 5506
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 6960
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 9630
Wybory samorządowe 2018 11679
Informacja, zarządzenia, komunikaty 16156
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 8287
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 11883
Sprawy petentów 2998
Informacja Publiczna 5309
Odrębne wnioski i odpowiedzi 8372
Kontrole, Petycje, Audyty 2502
Petycje 610
Audyty 11842
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 3237
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 2731
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4605
Łowiectwo 8494
Terminy polowań zbiorowych 14705
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1880
Rejestr zbiorow danych osobowych 1649
Raport o stanie Gminy 903
Za 2018 rok 6274
Za 2019 rok 5516
Za 2020 rok 9204
Za 2021 rok 2058
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 889
Koordynator do spraw dostępności 5419
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 6791
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 450
Ogłoszenia, zarządzenia 9404
Deklaracja dostępności 1108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 489965
Redakcja biuletynu 2761
Mapa serwisu 2945
Statystyki 3117
Kanały RSS 2453
Kontakt 24790
« powrót do poprzedniej strony