ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18576

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3809
Wiadomości ogólne 4152
Podstawa prawna - statut 4055
Herb pieczęć 1714
Położenie 1780
Informacje statystyczne 1564
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 16897
Informacje teleadresowe 4066
Kierownictwo Urzędu 5192
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4199
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 17447
Rada Miejska 7727
Aktualności 6131
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1654
Rada II Kadencji 1667
Rada III Kadencji 1545
Rada IV Kadencji 1547
Rada V Kadencji 1546
Rada VI Kadencji 4128
Rada VII Kadencji 3274
Rada VIII Kadencji 1311
Komisje Rady 4104
Komisje Wspólne 865
Protokoły z Komisji Wspólnych 476
Rok 2014 2930
Rok 2015 8427
Rok 2016 8209
Rok 2017 4124
Rok 2018 4363
Rok 2019 3867
Rok 2020 358
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 732
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 496
Rok 2015 1930
Rok 2016 2322
Rok 2017 1233
Rok 2018 816
Rok 2019 446
Rok 2020 102
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 1344
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 809
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 934
Rok 2015 1770
Rok 2016 2759
Rok 2017 2186
Rok 2018 1115
Rok 2020 353
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3567
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 702
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 528
Rok 2015 4516
Rok 2016 4718
Rok 2017 3991
Rok 2018 1383
Rok 2019 1905
Rok 2020 569
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1777
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 683
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1053
Rok 2015 2354
Rok 2016 2670
Rok 2017 5059
Rok 2018 2147
Rok 2019 911
Rok 2020 189
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3094
Komisja rewizyjna 566
Protokoły Komisji Rewizyjnej 360
Rok 2015 2122
Rok 2016 3187
Rok 2017 4111
Rok 2018 3754
Rok 2019 2132
Rok 2020 509
Plany pracy Komisji rewizyjnej 2790
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 228
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 131
Rok 2018 783
Rok 2019 1565
Rok 2020 677
Sesje Rady Miejskiej 14367
Protokoły z sesji 1220
Rok 2014 11253
Rok 2015 8613
Rok 2016 7005
Rok 2017 8121
Rok 2018 6405
Rok 2019 4979
Rok 2020 1263
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3382
Wyniki głosowań 1120
Interpelacje radnych 1675
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 7959
Jednostki organizacyjne 3413
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2483
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2235
Gminny Ośrodek Kultury 1939
Rejestr instytucji kultury 2701

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 40201
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 799
Budżet Gminy 3280
Rok 2014 804
Sprawozdania 2566
Opinie RIO 2541
Rok 2015 673
Sprawozdania 6605
Opinie RIO 1542
Rok 2016 648
Sprawozdania 2165
Opinie RIO 833
Rok 2017 408
Sprawozdania 1636
Rok 2018 588
Sprawozdania 2253
Rok 2019 533
Sprawozdania 1615
Rok 2020 182
Sprawozdania 287
Podatki i opłaty lokalne 3590
Stawki podatków lokalnych 11318
Zwolnienia z podatków 1785
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 2124
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 26456
Przetargi 75922
Zamówienia publiczne 117609
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 11726
Wykazy 64205
Zapytania ofertowe 3620
Ogłoszenia o pracy 72530
Aktualne 9622
W toku 18016
Wyniki 33128
Akty prawne 259133
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 13760
Rok 2014 4735
Rok 2015 20120
Rok 2016 17781
Rok 2017 12687
Rok 2018 22167
Rok 2019 16075
Rok 2020 5414
Rok 2021 86
Organizacje Pozarządowe 5104
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5600
Otwarte konkursy ofert 2397
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 9062
Wyniki otwartych konkursów ofert 3808
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 5835
Oferty 2016 rok 1419
Oferty 2017 rok 1329
Oferty 2018 rok 1611
Oferty 2019 rok 2158
Oferty 2020 rok 1857
Konsultacje 7487
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 3740
Oświadczenia majątkowe 91839
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16909
Ochrona Środowiska 7246
Rejest Informacji o Środowisku 15754
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2964
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 3698
Gminna Ewidencja Zabytków 6251
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1362
Co i jak załatwić 8912
Wydziały 3546
Sprawy 3335
Wybory, referenda, konsultacje 6577
Wybory Prezydenckie 2020 300
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 3884
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 157
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 1013
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1263
Wybory Parlamentarne 2019 204
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1846
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 299
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1505
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 687
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 854
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 1401
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 849
Wybory samorządowe 2018 4348
Informacja, zarządzenia, komunikaty 5182
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 1980
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 3520
Sprawy petentów 2386
ARCHIWALNY BIP 125
Informacja Publiczna 3724
Odrębne wnioski i odpowiedzi 178
Kontrole, Petycje, Audyty 1926
Audyty 3763
Petycje kierowane do UG 1562
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1334
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2951
Łowiectwo 1192
Terminy polowań zbiorowych 6714
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 948
Rejestr zbiorow danych osobowych 1354
Raport o stanie Gminy 361
Za 2018 rok 524
Za rok 2019 218
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 130

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 190871
Redakcja biuletynu 2121
Mapa serwisu 2337
Statystyki 2458
Kanały RSS 1931
Kontakt 16083
« powrót do poprzedniej strony