ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 16890

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3688
Wiadomości ogólne 3871
Podstawa prawna - statut 3890
Herb pieczęć 1631
Położenie 1623
Informacje statystyczne 1491
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 16375
Informacje teleadresowe 3911
Kierownictwo Urzędu 5004
Regulamin Organizacyjny Urzędu 3981
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 16208
Rada Miejska 7399
Aktualności 5721
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1563
Rada II Kadencji 1595
Rada III Kadencji 1473
Rada IV Kadencji 1476
Rada V Kadencji 1465
Rada VI Kadencji 3959
Rada VII Kadencji 3123
Rada VIII Kadencji 1141
Komisje Rady 3787
Komisje Wspólne 810
Protokoły z Komisji Wspólnych 437
Rok 2014 2669
Rok 2015 7641
Rok 2016 7364
Rok 2017 3747
Rok 2018 3826
Rok 2019 3224
Rok 2020 15
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 703
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 475
Rok 2015 1754
Rok 2016 2087
Rok 2017 1097
Rok 2018 640
Rok 2019 380
Rok 2020 35
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 1195
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 775
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 858
Rok 2015 1646
Rok 2016 2552
Rok 2017 1987
Rok 2018 966
Rok 2020 175
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3338
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 679
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 501
Rok 2015 4124
Rok 2016 4365
Rok 2017 3699
Rok 2018 1198
Rok 2019 1645
Rok 2020 343
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1604
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 649
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 953
Rok 2015 2213
Rok 2016 2468
Rok 2017 4642
Rok 2018 1918
Rok 2019 663
Rok 2020 77
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2784
Komisja rewizyjna 537
Protokoły Komisji Rewizyjnej 334
Rok 2015 1867
Rok 2016 2907
Rok 2017 3801
Rok 2018 3325
Rok 2019 1818
Rok 2020 197
Plany pracy Komisji rewizyjnej 2659
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 198
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 110
Rok 2018 655
Rok 2019 1263
Rok 2020 411
Sesje Rady Miejskiej 13531
Protokoły z sesji 1164
Rok 2014 10501
Rok 2015 8032
Rok 2016 6323
Rok 2017 7478
Rok 2018 5691
Rok 2019 4077
Rok 2020 735
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 2990
Wyniki głosowań 896
Interpelacje radnych 1377
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 7423
Jednostki organizacyjne 3282
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2433
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2135
Gminny Ośrodek Kultury 1851
Rejestr instytucji kultury 2473

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 37152
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 598
Budżet Gminy 3150
Rok 2014 778
Sprawozdania 2415
Opinie RIO 2397
Rok 2015 639
Sprawozdania 6168
Opinie RIO 1426
Rok 2016 605
Sprawozdania 2028
Opinie RIO 764
Rok 2017 384
Sprawozdania 1524
Rok 2018 483
Sprawozdania 1899
Rok 2019 497
Sprawozdania 1434
Rok 2020 128
Sprawozdania 122
Podatki i opłaty lokalne 3274
Stawki podatków lokalnych 10355
Zwolnienia z podatków 1579
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 1819
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 25096
Przetargi 69221
Zamówienia publiczne 110073
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 9894
Wykazy 56119
Zapytania ofertowe 2778
Ogłoszenia o pracy 69838
Aktualne 9127
W toku 16802
Wyniki 30305
Akty prawne 220190
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 13181
Rok 2014 4478
Rok 2015 18984
Rok 2016 16653
Rok 2017 11796
Rok 2018 19577
Rok 2019 13824
Rok 2020 3469
Organizacje Pozarządowe 4754
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5453
Otwarte konkursy ofert 2270
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 7642
Wyniki otwartych konkursów ofert 3451
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 5558
Oferty 2016 rok 1288
Oferty 2017 rok 1222
Oferty 2018 rok 1496
Oferty 2019 rok 1931
Oferty 2020 rok 1164
Konsultacje 6840
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 3323
Oświadczenia majątkowe 84142
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16033
Ochrona Środowiska 6712
Rejest Informacji o Środowisku 13429
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2848
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 3106
Gminna Ewidencja Zabytków 5838
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1264
Co i jak załatwić 7808
Wydziały 3092
Sprawy 2863
Wybory, referenda, konsultacje 6324
Wybory Prezydenckie 2020 247
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 2736
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 88
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 818
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1137
Wybory Parlamentarne 2019 174
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1571
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 275
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1270
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 606
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 717
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 1188
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 706
Wybory samorządowe 2018 4075
Informacja, zarządzenia, komunikaty 4518
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 1815
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 3096
Sprawy petentów 2300
ARCHIWALNY BIP 122
Informacja Publiczna 3513
Odrębne wnioski i odpowiedzi 90
Kontrole, Petycje, Audyty 1840
Audyty 3516
Petycje kierowane do UG 1395
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1194
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2550
Łowiectwo 991
Terminy polowań zbiorowych 5858
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 822
Rejestr zbiorow danych osobowych 1323
Raport o stanie Gminy 302
Za 2018 rok 440
Za rok 2019 118
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 28

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 162010
Redakcja biuletynu 2043
Mapa serwisu 2256
Statystyki 2388
Kanały RSS 1865
Kontakt 14826
« powrót do poprzedniej strony