ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 24520

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4690
Wiadomości ogólne 6970
Podstawa prawna - statut 5653
Herb pieczęć 2429
Położenie 2811
Informacje statystyczne 2183
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 19206
Informacje teleadresowe 5047
Kierownictwo Urzędu 7210
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5781
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 27802
Rada Miejska 14526
Aktualności 15048
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2499
Rada II Kadencji 2263
Rada III Kadencji 2090
Rada IV Kadencji 2245
Rada V Kadencji 2267
Rada VI Kadencji 5496
Rada VII Kadencji 8606
Rada VIII Kadencji 2659
Komisje Rady 6797
Komisje Wspólne 1182
Protokoły z Komisji Wspólnych 701
Rok 2014 10048
Rok 2015 19962
Rok 2016 19572
Rok 2017 11673
Rok 2018 12094
Rok 2019 13624
Rok 2020 10152
Rok 2021 1265
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 1031
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 694
Rok 2015 9667
Rok 2016 9605
Rok 2017 5986
Rok 2018 7846
Rok 2019 4327
Rok 2020 6745
Rok 2022 108
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 6584
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1086
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5305
Rok 2015 8152
Rok 2016 10034
Rok 2017 7111
Rok 2018 8829
Rok 2020 7426
Rok 2022 131
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9538
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 947
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 719
Rok 2015 13584
Rok 2016 13249
Rok 2017 10889
Rok 2018 2732
Rok 2019 7329
Rok 2020 8895
Rok 2021 1057
Rok 2022 2719
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 9313
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 948
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5696
Rok 2015 9193
Rok 2016 10460
Rok 2017 13008
Rok 2018 8267
Rok 2019 8278
Rok 2020 7908
Rok 2021 305
Rok 2022 1260
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 9348
Komisja rewizyjna 843
Protokoły Komisji Rewizyjnej 544
Rok 2015 3808
Rok 2016 10300
Rok 2017 10550
Rok 2018 10344
Rok 2019 10156
Rok 2020 9470
Rok 2021 6521
Rok 2022 703
Plany pracy Komisji rewizyjnej 7853
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 479
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 301
Rok 2018 4191
Rok 2019 8430
Rok 2020 8691
Rok 2021 6894
Rok 2022 273
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 6198
Sesje Rady Miejskiej 28389
Protokoły z sesji 1527
Rok 2014 23371
Rok 2015 19617
Rok 2016 15936
Rok 2017 19482
Rok 2018 15685
Rok 2019 15416
Rok 2020 12263
Rok 2021 8999
Rok 2022 552
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 6732
Wyniki głosowań 8063
Interpelacje 1076
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 15180
Jednostki organizacyjne 4145
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2823
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2650
Gminny Ośrodek Kultury 2604
Rejestr instytucji kultury 4318

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 67021
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 2179
Budżet Gminy 4115
Rok 2014 1070
Sprawozdania 4074
Opinie RIO 7300
Bilans 494
Rok 2015 907
Sprawozdania 15165
Opinie RIO 6152
Bilans 475
Rok 2016 909
Sprawozdania 8719
Opinie RIO 1334
Bilans 496
Rok 2017 646
Sprawozdania 2396
Bilans 460
Rok 2018 2190
Sprawozdania 8735
Bilans 490
Rok 2019 857
Sprawozdania 3812
Bilans 505
Rok 2020 748
Sprawozdania 2745
Bilans 412
Rok 2021 373
Sprawozdania 425
Bilans 177
Rok 2022 216
Sprawozdania 424
Bilans 241
Podatki i opłaty lokalne 4782
Stawki podatków lokalnych 38353
Zwolnienia z podatków 2828
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 9405
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 43300
Przetargi 124715
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 26518
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 2481
Wykazy 152844
Ogłoszenia o pracy 87611
Aktualne 14811
W toku 27161
Wyniki 55772
Planowanie przestrzenne 413
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6494
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3435
Akty prawne 582610
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 23575
Rok 2014 11152
Rok 2015 31903
Rok 2016 30470
Rok 2017 38585
Rok 2018 45118
Rok 2019 37230
Rok 2020 23832
Rok 2021 17470
Rok 2022 6392
Organizacje Pozarządowe 11216
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6502
Otwarte konkursy ofert 6231
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 49743
Oferty konkursowe 8041
Wyniki otwartych konkursów ofert 11048
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 201
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 11590
Oferty 2016 rok 4672
Oferty 2017 rok 2167
Oferty 2018 rok 4573
Oferty 2019 rok 3923
Oferty 2020 rok 13387
Oferty 2021 rok 4099
Oferty 2022 rok 2913
Konsultacje 18921
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 12716
Oświadczenia majątkowe 147026
Ochrona Środowiska 16541
Rejest Informacji o Środowisku 35088
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6069
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 17948
Odbiór odpadów 175
Wykaz punktów zbierających sprzęt 394
Podmioty odbierające odpady komunalne 411
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 463
Miejsca zagospodarowania odpadów 387
Wykaz wniosków i decycji dotyczących wycinki drzew 0
Gminna Ewidencja Zabytków 8758
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1998
Co i jak załatwić 16221
Wydziały 7493
Sprawy 7507
Wybory, referenda, konsultacje 14174
Wybory Prezydenckie 2020 495
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 17824
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 670
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 8338
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 3764
Wybory Parlamentarne 2019 432
Informacje, zarządzenia, komunikaty 7819
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 532
Informacje, zarządzenia, komunikaty 6898
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 1317
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 3889
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 5077
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 7798
Wybory samorządowe 2018 9974
Informacja, zarządzenia, komunikaty 13802
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 6964
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 10033
Sprawy petentów 2928
Informacja Publiczna 5128
Odrębne wnioski i odpowiedzi 6906
Kontrole, Petycje, Audyty 2451
Petycje 462
Audyty 10090
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 3022
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 2555
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4499
Łowiectwo 7161
Terminy polowań zbiorowych 13603
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1777
Rejestr zbiorow danych osobowych 1619
Raport o stanie Gminy 845
Za 2018 rok 5179
Za 2019 rok 3975
Za 2020 rok 7298
Za 2021 rok 821
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 810
Koordynator do spraw dostępności 4484
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 5603
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 401
Ogłoszenia, zarządzenia 7576
Deklaracja dostępności 982

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 461715
Redakcja biuletynu 2697
Mapa serwisu 2892
Statystyki 3054
Kanały RSS 2402
Kontakt 23778
« powrót do poprzedniej strony