ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20980

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3919
Wiadomości ogólne 4531
Podstawa prawna - statut 4305
Herb pieczęć 1827
Położenie 1911
Informacje statystyczne 1657
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17224
Informacje teleadresowe 4208
Kierownictwo Urzędu 5386
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4453
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 19348
Rada Miejska 8112
Aktualności 6658
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1760
Rada II Kadencji 1741
Rada III Kadencji 1608
Rada IV Kadencji 1633
Rada V Kadencji 1655
Rada VI Kadencji 4330
Rada VII Kadencji 3520
Rada VIII Kadencji 1483
Komisje Rady 4471
Komisje Wspólne 921
Protokoły z Komisji Wspólnych 516
Rok 2014 3198
Rok 2015 9334
Rok 2016 9195
Rok 2017 4580
Rok 2018 4916
Rok 2019 4632
Rok 2020 701
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 831
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 522
Rok 2015 2181
Rok 2016 2597
Rok 2017 1432
Rok 2018 1121
Rok 2019 517
Rok 2020 172
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 1564
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 856
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1076
Rok 2015 1960
Rok 2016 3006
Rok 2017 2426
Rok 2018 1317
Rok 2020 592
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3832
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 739
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 558
Rok 2015 5033
Rok 2016 5260
Rok 2017 4388
Rok 2018 1598
Rok 2019 2221
Rok 2020 1002
Rok 2021 60
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 2072
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 721
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1218
Rok 2015 2613
Rok 2016 2989
Rok 2017 5557
Rok 2018 2409
Rok 2019 1371
Rok 2020 378
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3478
Komisja rewizyjna 604
Protokoły Komisji Rewizyjnej 387
Rok 2015 2370
Rok 2016 3553
Rok 2017 4540
Rok 2018 4234
Rok 2019 2523
Rok 2020 958
Plany pracy Komisji rewizyjnej 2959
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 278
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 157
Rok 2018 871
Rok 2019 1895
Rok 2020 1096
Rok 2021 158
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 99
Sesje Rady Miejskiej 15434
Protokoły z sesji 1277
Rok 2014 12315
Rok 2015 9338
Rok 2016 7585
Rok 2017 8985
Rok 2018 7292
Rok 2019 6041
Rok 2020 2040
Rok 2021 166
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3816
Wyniki głosowań 1548
Interpelacje radnych 2095
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 8552
Jednostki organizacyjne 3566
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2530
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2314
Gminny Ośrodek Kultury 2030
Rejestr instytucji kultury 2970

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 43454
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 996
Budżet Gminy 3445
Rok 2014 852
Sprawozdania 2738
Opinie RIO 2776
Bilans 63
Rok 2015 728
Sprawozdania 7135
Opinie RIO 1661
Bilans 67
Rok 2016 705
Sprawozdania 2373
Opinie RIO 917
Bilans 64
Rok 2017 461
Sprawozdania 1767
Bilans 54
Rok 2018 711
Sprawozdania 2621
Bilans 52
Rok 2019 615
Sprawozdania 1980
Bilans 92
Rok 2020 246
Sprawozdania 660
Podatki i opłaty lokalne 3871
Stawki podatków lokalnych 12831
Zwolnienia z podatków 1983
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 2630
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 27906
Przetargi 82754
Zamówienia publiczne 124864
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 12986
Wykazy 78307
Zapytania ofertowe 4720
Ogłoszenia o pracy 74765
Aktualne 10285
W toku 19479
Wyniki 36302
Akty prawne 305539
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 14504
Rok 2014 5031
Rok 2015 21414
Rok 2016 19050
Rok 2017 14226
Rok 2018 24839
Rok 2019 18494
Rok 2020 7483
Rok 2021 698
Organizacje Pozarządowe 5638
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5786
Otwarte konkursy ofert 2561
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 14539
Oferty konkursowe 176
Wyniki otwartych konkursów ofert 4276
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 6266
Oferty 2016 rok 1542
Oferty 2017 rok 1472
Oferty 2018 rok 1714
Oferty 2019 rok 2441
Oferty 2020 rok 2900
Konsultacje 8378
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4251
Oświadczenia majątkowe 100111
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 18160
Ochrona Środowiska 7871
Rejest Informacji o Środowisku 18285
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3101
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 4489
Gminna Ewidencja Zabytków 6634
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1455
Co i jak załatwić 10070
Wydziały 4097
Sprawy 3931
Wybory, referenda, konsultacje 6994
Wybory Prezydenckie 2020 339
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 5216
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 227
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 1319
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1459
Wybory Parlamentarne 2019 247
Informacje, zarządzenia, komunikaty 2154
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 338
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1781
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 780
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1001
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 1691
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 1180
Wybory samorządowe 2018 4638
Informacja, zarządzenia, komunikaty 5805
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 2224
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 3940
Sprawy petentów 2471
ARCHIWALNY BIP 126
Informacja Publiczna 3909
Odrębne wnioski i odpowiedzi 326
Kontrole, Petycje, Audyty 2012
Audyty 4084
Petycje kierowane do UG 1776
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1492
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3362
Łowiectwo 1404
Terminy polowań zbiorowych 7612
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1081
Rejestr zbiorow danych osobowych 1394
Raport o stanie Gminy 434
Za 2018 rok 727
Za rok 2019 353
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 243
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 80
Ogłoszenia, zarządzenia 326
Deklaracja dostępności 118
Koordynator do spraw dostępności 141
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 218

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 225146
Redakcja biuletynu 2227
Mapa serwisu 2435
Statystyki 2574
Kanały RSS 2006
Kontakt 17417
« powrót do poprzedniej strony