ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23809

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4204
Wiadomości ogólne 5627
Podstawa prawna - statut 4867
Herb pieczęć 2084
Położenie 2281
Informacje statystyczne 1890
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17973
Informacje teleadresowe 4566
Kierownictwo Urzędu 6013
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5017
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 23128
Rada Miejska 10325
Aktualności 10074
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2093
Rada II Kadencji 1964
Rada III Kadencji 1803
Rada IV Kadencji 1879
Rada V Kadencji 1922
Rada VI Kadencji 4838
Rada VII Kadencji 5298
Rada VIII Kadencji 1978
Komisje Rady 5425
Komisje Wspólne 1047
Protokoły z Komisji Wspólnych 602
Rok 2014 6004
Rok 2015 13271
Rok 2016 13392
Rok 2017 6910
Rok 2018 7547
Rok 2019 8290
Rok 2020 4214
Rok 2021 252
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 928
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 600
Rok 2015 4736
Rok 2016 5112
Rok 2017 2953
Rok 2018 3619
Rok 2019 1303
Rok 2020 2424
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 3304
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 960
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2477
Rok 2015 4026
Rok 2016 5458
Rok 2017 4120
Rok 2018 4649
Rok 2020 3278
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5987
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 832
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 626
Rok 2015 8301
Rok 2016 8306
Rok 2017 6423
Rok 2018 2125
Rok 2019 3989
Rok 2020 4020
Rok 2021 407
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 4758
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 828
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2776
Rok 2015 4648
Rok 2016 5689
Rok 2017 8073
Rok 2018 4433
Rok 2019 4334
Rok 2020 3235
Rok 2021 85
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5472
Komisja rewizyjna 725
Protokoły Komisji Rewizyjnej 455
Rok 2015 2997
Rok 2016 5753
Rok 2017 6415
Rok 2018 6167
Rok 2019 5514
Rok 2020 4557
Rok 2021 2227
Plany pracy Komisji rewizyjnej 4719
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 368
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 219
Rok 2018 1216
Rok 2019 4439
Rok 2020 4169
Rok 2021 2558
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2176
Sesje Rady Miejskiej 21018
Protokoły z sesji 1387
Rok 2014 16743
Rok 2015 13311
Rok 2016 10737
Rok 2017 13164
Rok 2018 10371
Rok 2019 9751
Rok 2020 6312
Rok 2021 3188
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 5187
Wyniki głosowań 3962
Interpelacje 616
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 11105
Jednostki organizacyjne 3809
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2660
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2459
Gminny Ośrodek Kultury 2236
Rejestr instytucji kultury 3581

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 53524
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1524
Budżet Gminy 3706
Rok 2014 944
Sprawozdania 3103
Opinie RIO 4263
Bilans 221
Rok 2015 802
Sprawozdania 10178
Opinie RIO 2674
Bilans 218
Rok 2016 796
Sprawozdania 4617
Opinie RIO 1099
Bilans 253
Rok 2017 551
Sprawozdania 2064
Bilans 214
Rok 2018 1000
Sprawozdania 5080
Bilans 248
Rok 2019 715
Sprawozdania 2703
Bilans 253
Rok 2020 455
Sprawozdania 1543
Bilans 141
Rok 2021 59
Sprawozdania 74
Bilans 43
Podatki i opłaty lokalne 4305
Stawki podatków lokalnych 26071
Zwolnienia z podatków 2383
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 5357
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 33455
Przetargi 100581
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 18006
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 1018
Wykazy 113802
Ogłoszenia o pracy 80777
Aktualne 12150
W toku 23231
Wyniki 44933
Planowanie przestrzenne 88
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 573
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 138
Akty prawne 430992
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 17766
Rok 2014 6467
Rok 2015 25428
Rok 2016 23526
Rok 2017 26282
Rok 2018 33397
Rok 2019 26724
Rok 2020 14933
Rok 2021 7744
Organizacje Pozarządowe 7781
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6113
Otwarte konkursy ofert 4155
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 32530
Oferty konkursowe 3362
Wyniki otwartych konkursów ofert 6578
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 8686
Oferty 2016 rok 1855
Oferty 2017 rok 1786
Oferty 2018 rok 2025
Oferty 2019 rok 3116
Oferty 2020 rok 7421
Oferty 2021 rok 558
Konsultacje 12972
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7386
Oświadczenia majątkowe 121468
Ochrona Środowiska 10917
Rejest Informacji o Środowisku 25515
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3776
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 9624
Odbiór odpadów 60
Wykaz punktów zbierających sprzęt 91
Podmioty odbierające odpady komunalne 95
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 125
Miejsca zagospodarowania odpadów 115
Gminna Ewidencja Zabytków 7492
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1699
Co i jak załatwić 12757
Wydziały 5530
Sprawy 5359
Wybory, referenda, konsultacje 9627
Wybory Prezydenckie 2020 408
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 10980
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 424
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 4574
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1936
Wybory Parlamentarne 2019 329
Informacje, zarządzenia, komunikaty 4289
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 421
Informacje, zarządzenia, komunikaty 3762
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 1025
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1496
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2519
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 3742
Wybory samorządowe 2018 6609
Informacja, zarządzenia, komunikaty 8713
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 3697
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 6218
Sprawy petentów 2659
Informacja Publiczna 4413
Odrębne wnioski i odpowiedzi 2966
Kontrole, Petycje, Audyty 2235
Petycje 34
Audyty 6106
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 2346
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 1960
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3990
Łowiectwo 3534
Terminy polowań zbiorowych 10158
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1399
Rejestr zbiorow danych osobowych 1504
Raport o stanie Gminy 618
Za 2018 rok 2378
Za 2019 rok 905
Za 2020 rok 2449
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 524
Koordynator do spraw dostępności 2228
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 2096
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 248
Ogłoszenia, zarządzenia 2981
Deklaracja dostępności 407

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 324319
Redakcja biuletynu 2432
Mapa serwisu 2632
Statystyki 2769
Kanały RSS 2200
Kontakt 20398
« powrót do poprzedniej strony