ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23788

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4064
Wiadomości ogólne 5198
Podstawa prawna - statut 4626
Herb pieczęć 1976
Położenie 2119
Informacje statystyczne 1795
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17729
Informacje teleadresowe 4440
Kierownictwo Urzędu 5714
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4772
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 21553
Rada Miejska 9171
Aktualności 8487
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1962
Rada II Kadencji 1881
Rada III Kadencji 1739
Rada IV Kadencji 1766
Rada V Kadencji 1833
Rada VI Kadencji 4662
Rada VII Kadencji 4573
Rada VIII Kadencji 1810
Komisje Rady 5070
Komisje Wspólne 994
Protokoły z Komisji Wspólnych 570
Rok 2014 4690
Rok 2015 11518
Rok 2016 11462
Rok 2017 5772
Rok 2018 6414
Rok 2019 6649
Rok 2020 2552
Rok 2021 41
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 895
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 572
Rok 2015 3270
Rok 2016 3856
Rok 2017 2203
Rok 2018 2548
Rok 2019 659
Rok 2020 1117
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 2421
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 919
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1767
Rok 2015 2929
Rok 2016 4155
Rok 2017 3363
Rok 2018 3556
Rok 2020 1945
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4760
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 797
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 597
Rok 2015 6741
Rok 2016 6909
Rok 2017 5467
Rok 2018 1934
Rok 2019 3110
Rok 2020 2677
Rok 2021 240
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 3477
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 796
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2020
Rok 2015 3548
Rok 2016 4324
Rok 2017 6946
Rok 2018 3490
Rok 2019 2991
Rok 2020 1985
Rok 2021 21
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4617
Komisja rewizyjna 678
Protokoły Komisji Rewizyjnej 429
Rok 2015 2753
Rok 2016 4659
Rok 2017 5591
Rok 2018 5203
Rok 2019 4209
Rok 2020 3061
Rok 2021 161
Plany pracy Komisji rewizyjnej 3932
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 334
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 196
Rok 2018 1068
Rok 2019 3260
Rok 2020 2760
Rok 2021 1145
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 1074
Sesje Rady Miejskiej 18909
Protokoły z sesji 1343
Rok 2014 15033
Rok 2015 11519
Rok 2016 9328
Rok 2017 11185
Rok 2018 8942
Rok 2019 8209
Rok 2020 4485
Rok 2021 1775
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 4662
Wyniki głosowań 2716
Interpelacje 485
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 9948
Jednostki organizacyjne 3726
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2609
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2407
Gminny Ośrodek Kultury 2168
Rejestr instytucji kultury 3381

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 49786
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1315
Budżet Gminy 3620
Rok 2014 909
Sprawozdania 2978
Opinie RIO 3585
Bilans 152
Rok 2015 774
Sprawozdania 8923
Opinie RIO 1925
Bilans 153
Rok 2016 764
Sprawozdania 3570
Opinie RIO 1027
Bilans 191
Rok 2017 517
Sprawozdania 1943
Bilans 149
Rok 2018 886
Sprawozdania 4118
Bilans 174
Rok 2019 680
Sprawozdania 2438
Bilans 188
Rok 2020 368
Sprawozdania 1201
Bilans 69
Rok 2021 16
Sprawozdania 25
Bilans 15
Podatki i opłaty lokalne 4103
Stawki podatków lokalnych 21466
Zwolnienia z podatków 2241
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 4126
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 31173
Przetargi 93813
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 15139
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 666
Wykazy 101482
Ogłoszenia o pracy 79041
Aktualne 11489
W toku 22110
Wyniki 42087
Akty prawne 383828
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 16263
Rok 2014 5722
Rok 2015 23770
Rok 2016 21600
Rok 2017 22107
Rok 2018 29824
Rok 2019 23529
Rok 2020 12007
Rok 2021 4409
Organizacje Pozarządowe 6823
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5993
Otwarte konkursy ofert 3391
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 25678
Oferty konkursowe 2017
Wyniki otwartych konkursów ofert 5522
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 7694
Oferty 2016 rok 1749
Oferty 2017 rok 1670
Oferty 2018 rok 1912
Oferty 2019 rok 2877
Oferty 2020 rok 5647
Oferty 2021 rok 182
Konsultacje 11041
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5915
Oświadczenia majątkowe 113433
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 20795
Ochrona Środowiska 9515
Rejest Informacji o Środowisku 22797
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3486
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 7178
Odbiór odpadów 22
Wykaz punktów zbierających sprzęt 31
Podmioty odbierające odpady komunalne 36
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 39
Miejsca zagospodarowania odpadów 38
Gminna Ewidencja Zabytków 7190
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1613
Co i jak załatwić 11823
Wydziały 5041
Sprawy 4869
Wybory, referenda, konsultacje 8378
Wybory Prezydenckie 2020 386
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 8703
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 354
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 3348
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1769
Wybory Parlamentarne 2019 301
Informacje, zarządzenia, komunikaty 3286
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 392
Informacje, zarządzenia, komunikaty 2924
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 935
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1280
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2278
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 2551
Wybory samorządowe 2018 5734
Informacja, zarządzenia, komunikaty 7412
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 2963
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 5174
Sprawy petentów 2596
Informacja Publiczna 4209
Odrębne wnioski i odpowiedzi 1804
Kontrole, Petycje, Audyty 2165
Audyty 5098
Petycje kierowane do UG 2123
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1770
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3802
Łowiectwo 2543
Terminy polowań zbiorowych 9272
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1298
Rejestr zbiorow danych osobowych 1467
Raport o stanie Gminy 555
Za 2018 rok 1639
Za 2019 rok 773
Za 2020 rok 1093
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 425
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 202
Ogłoszenia, zarządzenia 1627
Deklaracja dostępności 296
Koordynator do spraw dostępności 1361
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 1212

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 286519
Redakcja biuletynu 2365
Mapa serwisu 2567
Statystyki 2705
Kanały RSS 2128
Kontakt 19340
« powrót do poprzedniej strony