ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23840

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4451
Wiadomości ogólne 6279
Podstawa prawna - statut 5266
Herb pieczęć 2252
Położenie 2532
Informacje statystyczne 2032
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 18425
Informacje teleadresowe 4800
Kierownictwo Urzędu 6644
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5360
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 25083
Rada Miejska 12077
Aktualności 12564
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2282
Rada II Kadencji 2108
Rada III Kadencji 1943
Rada IV Kadencji 2062
Rada V Kadencji 2093
Rada VI Kadencji 5135
Rada VII Kadencji 6929
Rada VIII Kadencji 2306
Komisje Rady 6011
Komisje Wspólne 1113
Protokoły z Komisji Wspólnych 661
Rok 2014 7862
Rok 2015 16662
Rok 2016 16282
Rok 2017 9038
Rok 2018 9668
Rok 2019 10859
Rok 2020 6837
Rok 2021 742
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 979
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 646
Rok 2015 7106
Rok 2016 7221
Rok 2017 4364
Rok 2018 5508
Rok 2019 2582
Rok 2020 4419
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 4819
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1026
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3785
Rok 2015 5990
Rok 2016 7568
Rok 2017 5568
Rok 2018 6668
Rok 2020 5138
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7770
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 900
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 679
Rok 2015 10818
Rok 2016 10602
Rok 2017 8472
Rok 2018 2439
Rok 2019 5649
Rok 2020 6469
Rok 2021 730
Rok 2022 967
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 7047
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 895
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4112
Rok 2015 6652
Rok 2016 7826
Rok 2017 10483
Rok 2018 6136
Rok 2019 6223
Rok 2020 5305
Rok 2021 197
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7108
Komisja rewizyjna 788
Protokoły Komisji Rewizyjnej 500
Rok 2015 3396
Rok 2016 7857
Rok 2017 8282
Rok 2018 8073
Rok 2019 7682
Rok 2020 6914
Rok 2021 4349
Rok 2022 16
Plany pracy Komisji rewizyjnej 6226
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 426
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 267
Rok 2018 2565
Rok 2019 6522
Rok 2020 6447
Rok 2021 4718
Rok 2022 75
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 4336
Sesje Rady Miejskiej 24683
Protokoły z sesji 1465
Rok 2014 20268
Rok 2015 16425
Rok 2016 13164
Rok 2017 16297
Rok 2018 12878
Rok 2019 12354
Rok 2020 9199
Rok 2021 5955
Rok 2022 158
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 5896
Wyniki głosowań 5742
Interpelacje 858
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 12897
Jednostki organizacyjne 3969
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2743
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2565
Gminny Ośrodek Kultury 2425
Rejestr instytucji kultury 3926

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 59868
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1867
Budżet Gminy 3921
Rok 2014 1002
Sprawozdania 3379
Opinie RIO 5597
Bilans 348
Rok 2015 851
Sprawozdania 12533
Opinie RIO 4132
Bilans 321
Rok 2016 850
Sprawozdania 6553
Opinie RIO 1220
Bilans 372
Rok 2017 597
Sprawozdania 2242
Bilans 326
Rok 2018 1155
Sprawozdania 6869
Bilans 363
Rok 2019 781
Sprawozdania 3194
Bilans 360
Rok 2020 613
Sprawozdania 2127
Bilans 269
Rok 2021 167
Sprawozdania 197
Bilans 98
Rok 2022 30
Sprawozdania 147
Bilans 86
Podatki i opłaty lokalne 4570
Stawki podatków lokalnych 33128
Zwolnienia z podatków 2592
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 7362
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 37692
Przetargi 111769
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 21866
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 1529
Wykazy 133155
Ogłoszenia o pracy 84798
Aktualne 13471
W toku 25165
Wyniki 50726
Planowanie przestrzenne 276
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3133
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1772
Akty prawne 508474
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 20417
Rok 2014 8616
Rok 2015 28295
Rok 2016 26899
Rok 2017 33171
Rok 2018 39535
Rok 2019 31767
Rok 2020 19352
Rok 2021 12723
Rok 2022 2381
Organizacje Pozarządowe 9410
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6299
Otwarte konkursy ofert 5406
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 42671
Oferty konkursowe 5802
Wyniki otwartych konkursów ofert 8559
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 106
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 10286
Oferty 2016 rok 3207
Oferty 2017 rok 1958
Oferty 2018 rok 3288
Oferty 2019 rok 3514
Oferty 2020 rok 10222
Oferty 2021 rok 2188
Oferty 2022 rok 653
Konsultacje 15942
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 9990
Oświadczenia majątkowe 133737
Ochrona Środowiska 13743
Rejest Informacji o Środowisku 30114
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4348
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 13616
Odbiór odpadów 115
Wykaz punktów zbierających sprzęt 212
Podmioty odbierające odpady komunalne 215
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 283
Miejsca zagospodarowania odpadów 264
Gminna Ewidencja Zabytków 8067
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1854
Co i jak załatwić 14484
Wydziały 6471
Sprawy 6497
Wybory, referenda, konsultacje 11799
Wybory Prezydenckie 2020 450
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 14545
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 542
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 6496
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 2252
Wybory Parlamentarne 2019 386
Informacje, zarządzenia, komunikaty 5898
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 475
Informacje, zarządzenia, komunikaty 5274
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 1164
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 2397
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 3333
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 5731
Wybory samorządowe 2018 8108
Informacja, zarządzenia, komunikaty 11174
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 5168
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 8045
Sprawy petentów 2765
Informacja Publiczna 4734
Odrębne wnioski i odpowiedzi 4863
Kontrole, Petycje, Audyty 2339
Petycje 206
Audyty 7779
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 2665
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 2260
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4245
Łowiectwo 5248
Terminy polowań zbiorowych 11818
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1574
Rejestr zbiorow danych osobowych 1554
Raport o stanie Gminy 752
Za 2018 rok 3686
Za 2019 rok 1989
Za 2020 rok 4620
Za 2021 rok 114
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 673
Koordynator do spraw dostępności 3621
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 3774
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 325
Ogłoszenia, zarządzenia 5246
Deklaracja dostępności 684

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 390538
Redakcja biuletynu 2581
Mapa serwisu 2754
Statystyki 2901
Kanały RSS 2311
Kontakt 22042
« powrót do poprzedniej strony