ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 22710

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4009
Wiadomości ogólne 4959
Podstawa prawna - statut 4470
Herb pieczęć 1910
Położenie 2037
Informacje statystyczne 1743
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17510
Informacje teleadresowe 4351
Kierownictwo Urzędu 5586
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4634
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 20632
Rada Miejska 8637
Aktualności 7547
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1891
Rada II Kadencji 1833
Rada III Kadencji 1689
Rada IV Kadencji 1723
Rada V Kadencji 1777
Rada VI Kadencji 4549
Rada VII Kadencji 4039
Rada VIII Kadencji 1681
Komisje Rady 4857
Komisje Wspólne 965
Protokoły z Komisji Wspólnych 551
Rok 2014 3829
Rok 2015 10417
Rok 2016 10388
Rok 2017 5169
Rok 2018 5608
Rok 2019 5544
Rok 2020 1482
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 873
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 549
Rok 2015 2643
Rok 2016 3160
Rok 2017 1768
Rok 2018 1759
Rok 2019 568
Rok 2020 584
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 1968
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 894
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1401
Rok 2015 2447
Rok 2016 3589
Rok 2017 2882
Rok 2018 2872
Rok 2020 1098
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4306
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 773
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 584
Rok 2015 5923
Rok 2016 6105
Rok 2017 4962
Rok 2018 1807
Rok 2019 2636
Rok 2020 1813
Rok 2021 153
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 2730
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 764
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1537
Rok 2015 3061
Rok 2016 3560
Rok 2017 6275
Rok 2018 2954
Rok 2019 2269
Rok 2020 1017
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4104
Komisja rewizyjna 656
Protokoły Komisji Rewizyjnej 413
Rok 2015 2604
Rok 2016 4083
Rok 2017 5058
Rok 2018 4807
Rok 2019 3204
Rok 2020 2043
Rok 2021 42
Plany pracy Komisji rewizyjnej 3438
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 311
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 179
Rok 2018 1007
Rok 2019 2523
Rok 2020 1898
Rok 2021 542
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 561
Sesje Rady Miejskiej 17619
Protokoły z sesji 1320
Rok 2014 13869
Rok 2015 10439
Rok 2016 8427
Rok 2017 10093
Rok 2018 8096
Rok 2019 7118
Rok 2020 3381
Rok 2021 875
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 4381
Wyniki głosowań 2180
Interpelacje 160
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 9344
Jednostki organizacyjne 3658
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2572
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2373
Gminny Ośrodek Kultury 2105
Rejestr instytucji kultury 3229

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 47108
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1183
Budżet Gminy 3558
Rok 2014 881
Sprawozdania 2893
Opinie RIO 3173
Bilans 124
Rok 2015 753
Sprawozdania 7996
Opinie RIO 1787
Bilans 119
Rok 2016 740
Sprawozdania 3002
Opinie RIO 977
Bilans 131
Rok 2017 499
Sprawozdania 1865
Bilans 113
Rok 2018 814
Sprawozdania 3275
Bilans 129
Rok 2019 658
Sprawozdania 2250
Bilans 152
Rok 2020 307
Sprawozdania 987
Bilans 23
Podatki i opłaty lokalne 4024
Stawki podatków lokalnych 18212
Zwolnienia z podatków 2144
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 3504
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 29453
Przetargi 88889
Zamówienia publiczne 131121
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 14026
Wykazy 92116
Zapytania ofertowe 6248
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 323
Ogłoszenia o pracy 77483
Aktualne 11052
W toku 21162
Wyniki 39724
Akty prawne 350064
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 15461
Rok 2014 5393
Rok 2015 22722
Rok 2016 20414
Rok 2017 18624
Rok 2018 27495
Rok 2019 21193
Rok 2020 10002
Rok 2021 2642
Organizacje Pozarządowe 6275
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5911
Otwarte konkursy ofert 2831
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 21026
Oferty konkursowe 1124
Wyniki otwartych konkursów ofert 4856
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 7078
Oferty 2016 rok 1662
Oferty 2017 rok 1587
Oferty 2018 rok 1825
Oferty 2019 rok 2691
Oferty 2020 rok 4343
Oferty 2021 rok 90
Konsultacje 9939
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5122
Oświadczenia majątkowe 107794
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 19560
Ochrona Środowiska 8691
Rejest Informacji o Środowisku 21000
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3221
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 5926
Odbiór odpadów 6
Wykaz punktów zbierających sprzęt 3
Podmioty odbierające odpady komunalne 3
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2
Miejsca zagospodarowania odpadów 4
Gminna Ewidencja Zabytków 6968
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1534
Co i jak załatwić 11122
Wydziały 4656
Sprawy 4498
Wybory, referenda, konsultacje 7638
Wybory Prezydenckie 2020 369
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 7214
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 306
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 2637
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1670
Wybory Parlamentarne 2019 282
Informacje, zarządzenia, komunikaty 2734
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 373
Informacje, zarządzenia, komunikaty 2293
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 883
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1180
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2125
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 1884
Wybory samorządowe 2018 5188
Informacja, zarządzenia, komunikaty 6743
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 2608
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 4613
Sprawy petentów 2542
ARCHIWALNY BIP 127
Informacja Publiczna 4075
Odrębne wnioski i odpowiedzi 1090
Kontrole, Petycje, Audyty 2105
Audyty 4641
Petycje kierowane do UG 2015
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1671
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3627
Łowiectwo 1938
Terminy polowań zbiorowych 8623
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1212
Rejestr zbiorow danych osobowych 1436
Raport o stanie Gminy 510
Za 2018 rok 1060
Za 2019 rok 680
Za 2020 rok 394
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 347
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 140
Ogłoszenia, zarządzenia 1002
Deklaracja dostępności 212
Koordynator do spraw dostępności 622
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 738

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 261486
Redakcja biuletynu 2303
Mapa serwisu 2507
Statystyki 2655
Kanały RSS 2075
Kontakt 18605
« powrót do poprzedniej strony