ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21413

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3950
Wiadomości ogólne 4658
Podstawa prawna - statut 4352
Herb pieczęć 1849
Położenie 1947
Informacje statystyczne 1679
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17299
Informacje teleadresowe 4245
Kierownictwo Urzędu 5423
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4498
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 19653
Rada Miejska 8200
Aktualności 6810
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1792
Rada II Kadencji 1771
Rada III Kadencji 1629
Rada IV Kadencji 1659
Rada V Kadencji 1690
Rada VI Kadencji 4371
Rada VII Kadencji 3678
Rada VIII Kadencji 1529
Komisje Rady 4553
Komisje Wspólne 935
Protokoły z Komisji Wspólnych 524
Rok 2014 3259
Rok 2015 9573
Rok 2016 9448
Rok 2017 4691
Rok 2018 5065
Rok 2019 4812
Rok 2020 835
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 847
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 530
Rok 2015 2229
Rok 2016 2676
Rok 2017 1479
Rok 2018 1255
Rok 2019 527
Rok 2020 200
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 1653
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 866
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1153
Rok 2015 2053
Rok 2016 3100
Rok 2017 2526
Rok 2018 2070
Rok 2020 634
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3891
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 752
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 564
Rok 2015 5233
Rok 2016 5427
Rok 2017 4527
Rok 2018 1652
Rok 2019 2340
Rok 2020 1264
Rok 2021 81
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 2133
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 730
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1262
Rok 2015 2681
Rok 2016 3101
Rok 2017 5671
Rok 2018 2502
Rok 2019 1562
Rok 2020 469
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3590
Komisja rewizyjna 618
Protokoły Komisji Rewizyjnej 394
Rok 2015 2423
Rok 2016 3652
Rok 2017 4630
Rok 2018 4403
Rok 2019 2619
Rok 2020 1183
Plany pracy Komisji rewizyjnej 3032
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 285
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 161
Rok 2018 893
Rok 2019 2003
Rok 2020 1306
Rok 2021 208
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 213
Sesje Rady Miejskiej 16170
Protokoły z sesji 1290
Rok 2014 12653
Rok 2015 9574
Rok 2016 7738
Rok 2017 9253
Rok 2018 7486
Rok 2019 6280
Rok 2020 2307
Rok 2021 299
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3929
Wyniki głosowań 1686
Interpelacje radnych 2193
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 8747
Jednostki organizacyjne 3588
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2539
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2329
Gminny Ośrodek Kultury 2044
Rejestr instytucji kultury 3015

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 44169
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1046
Budżet Gminy 3468
Rok 2014 864
Sprawozdania 2776
Opinie RIO 2834
Bilans 78
Rok 2015 735
Sprawozdania 7255
Opinie RIO 1687
Bilans 82
Rok 2016 714
Sprawozdania 2477
Opinie RIO 928
Bilans 76
Rok 2017 474
Sprawozdania 1786
Bilans 64
Rok 2018 734
Sprawozdania 2745
Bilans 70
Rok 2019 622
Sprawozdania 2059
Bilans 109
Rok 2020 253
Sprawozdania 740
Podatki i opłaty lokalne 3906
Stawki podatków lokalnych 14674
Zwolnienia z podatków 2029
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 2901
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 28221
Przetargi 84041
Zamówienia publiczne 126354
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 13153
Wykazy 82023
Zapytania ofertowe 5049
Ogłoszenia o pracy 75358
Aktualne 10468
W toku 19903
Wyniki 37017
Akty prawne 316899
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 14760
Rok 2014 5095
Rok 2015 21720
Rok 2016 19407
Rok 2017 15322
Rok 2018 25460
Rok 2019 19129
Rok 2020 8102
Rok 2021 953
Organizacje Pozarządowe 5776
Wykaz Organizacji Pozarządowych 5818
Otwarte konkursy ofert 2592
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 16319
Oferty konkursowe 336
Wyniki otwartych konkursów ofert 4371
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 6458
Oferty 2016 rok 1567
Oferty 2017 rok 1499
Oferty 2018 rok 1737
Oferty 2019 rok 2478
Oferty 2020 rok 3163
Konsultacje 8664
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4433
Oświadczenia majątkowe 102065
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 18448
Ochrona Środowiska 8031
Rejest Informacji o Środowisku 19035
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3129
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 4790
Gminna Ewidencja Zabytków 6737
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1479
Co i jak załatwić 10342
Wydziały 4243
Sprawy 4073
Wybory, referenda, konsultacje 7158
Wybory Prezydenckie 2020 344
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 5798
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 246
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 1993
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1527
Wybory Parlamentarne 2019 256
Informacje, zarządzenia, komunikaty 2293
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 348
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1930
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 804
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1050
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 1850
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 1345
Wybory samorządowe 2018 4786
Informacja, zarządzenia, komunikaty 6064
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 2325
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 4154
Sprawy petentów 2489
ARCHIWALNY BIP 127
Informacja Publiczna 3961
Odrębne wnioski i odpowiedzi 436
Kontrole, Petycje, Audyty 2041
Audyty 4173
Petycje kierowane do UG 1842
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 1529
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3436
Łowiectwo 1488
Terminy polowań zbiorowych 7881
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1118
Rejestr zbiorow danych osobowych 1406
Raport o stanie Gminy 452
Za 2018 rok 789
Za rok 2019 375
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 271
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 96
Ogłoszenia, zarządzenia 447
Deklaracja dostępności 151
Koordynator do spraw dostępności 245
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 322

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 235070
Redakcja biuletynu 2248
Mapa serwisu 2449
Statystyki 2597
Kanały RSS 2024
Kontakt 17716