ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 23800

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 4138
Wiadomości ogólne 5456
Podstawa prawna - statut 4770
Herb pieczęć 2031
Położenie 2216
Informacje statystyczne 1852
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 17851
Informacje teleadresowe 4504
Kierownictwo Urzędu 5847
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4897
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 22424
Rada Miejska 9710
Aktualności 9136
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2026
Rada II Kadencji 1934
Rada III Kadencji 1768
Rada IV Kadencji 1816
Rada V Kadencji 1876
Rada VI Kadencji 4741
Rada VII Kadencji 4850
Rada VIII Kadencji 1880
Komisje Rady 5226
Komisje Wspólne 1020
Protokoły z Komisji Wspólnych 584
Rok 2014 5224
Rok 2015 12220
Rok 2016 12361
Rok 2017 6261
Rok 2018 6891
Rok 2019 7333
Rok 2020 3381
Rok 2021 120
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 910
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 587
Rok 2015 3857
Rok 2016 4399
Rok 2017 2471
Rok 2018 2999
Rok 2019 804
Rok 2020 1680
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 2768
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 940
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1951
Rok 2015 3341
Rok 2016 4566
Rok 2017 3665
Rok 2018 3997
Rok 2020 2487
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5216
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 813
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 614
Rok 2015 7387
Rok 2016 7474
Rok 2017 5911
Rok 2018 2021
Rok 2019 3500
Rok 2020 3212
Rok 2021 318
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 4006
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 817
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2337
Rok 2015 3899
Rok 2016 4923
Rok 2017 7389
Rok 2018 3899
Rok 2019 3590
Rok 2020 2482
Rok 2021 54
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4955
Komisja rewizyjna 703
Protokoły Komisji Rewizyjnej 442
Rok 2015 2867
Rok 2016 5114
Rok 2017 5903
Rok 2018 5629
Rok 2019 4790
Rok 2020 3725
Rok 2021 1493
Plany pracy Komisji rewizyjnej 4270
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 352
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 207
Rok 2018 1173
Rok 2019 3742
Rok 2020 3361
Rok 2021 1705
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 1448
Sesje Rady Miejskiej 19834
Protokoły z sesji 1369
Rok 2014 15766
Rok 2015 12271
Rok 2016 9875
Rok 2017 11881
Rok 2018 9601
Rok 2019 8883
Rok 2020 5365
Rok 2021 2318
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 4928
Wyniki głosowań 3129
Interpelacje 546
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 10467
Jednostki organizacyjne 3772
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2631
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2436
Gminny Ośrodek Kultury 2202
Rejestr instytucji kultury 3485

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 51707
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 1431
Budżet Gminy 3659
Rok 2014 926
Sprawozdania 3037
Opinie RIO 3814
Bilans 187
Rok 2015 786
Sprawozdania 9415
Opinie RIO 2218
Bilans 194
Rok 2016 780
Sprawozdania 3980
Opinie RIO 1059
Bilans 226
Rok 2017 533
Sprawozdania 2005
Bilans 179
Rok 2018 945
Sprawozdania 4464
Bilans 215
Rok 2019 698
Sprawozdania 2589
Bilans 225
Rok 2020 420
Sprawozdania 1389
Bilans 99
Rok 2021 49
Sprawozdania 58
Bilans 33
Podatki i opłaty lokalne 4176
Stawki podatków lokalnych 23667
Zwolnienia z podatków 2316
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 4616
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 32313
Przetargi 97039
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 16292
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 853
Wykazy 107351
Ogłoszenia o pracy 79920
Aktualne 11847
W toku 22643
Wyniki 43500
Planowanie przestrzenne 45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 268
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 81
Akty prawne 406011
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 16826
Rok 2014 5959
Rok 2015 24554
Rok 2016 22408
Rok 2017 23991
Rok 2018 31633
Rok 2019 25101
Rok 2020 13362
Rok 2021 5941
Organizacje Pozarządowe 7270
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6049
Otwarte konkursy ofert 3706
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 28788
Oferty konkursowe 2588
Wyniki otwartych konkursów ofert 6007
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 8090
Oferty 2016 rok 1802
Oferty 2017 rok 1725
Oferty 2018 rok 1964
Oferty 2019 rok 2981
Oferty 2020 rok 6494
Oferty 2021 rok 304
Konsultacje 11949
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6546
Oświadczenia majątkowe 117686
Ochrona Środowiska 10199
Rejest Informacji o Środowisku 24169
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3570
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 8421
Odbiór odpadów 46
Wykaz punktów zbierających sprzęt 60
Podmioty odbierające odpady komunalne 65
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 76
Miejsca zagospodarowania odpadów 84
Gminna Ewidencja Zabytków 7327
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 1651
Co i jak załatwić 12230
Wydziały 5275
Sprawy 5096
Wybory, referenda, konsultacje 8852
Wybory Prezydenckie 2020 399
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 9687
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 387
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 3852
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 1857
Wybory Parlamentarne 2019 318
Informacje, zarządzenia, komunikaty 3753
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 405
Informacje, zarządzenia, komunikaty 3265
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 977
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 1344
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2377
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 2997
Wybory samorządowe 2018 5986
Informacja, zarządzenia, komunikaty 7876
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 3195
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 5530
Sprawy petentów 2625
Informacja Publiczna 4317
Odrębne wnioski i odpowiedzi 2285
Kontrole, Petycje, Audyty 2197
Petycje 11
Audyty 5568
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 2226
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 1878
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3900
Łowiectwo 3085
Terminy polowań zbiorowych 9655
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 1343
Rejestr zbiorow danych osobowych 1480
Raport o stanie Gminy 577
Za 2018 rok 1948
Za 2019 rok 854
Za 2020 rok 1701
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 481
Koordynator do spraw dostępności 1771
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 1588
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 220
Ogłoszenia, zarządzenia 2058
Deklaracja dostępności 352

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 302990
Redakcja biuletynu 2398
Mapa serwisu 2596
Statystyki 2734
Kanały RSS 2166
Kontakt 19882