ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat finansowy

Data udostępnienia: 2019-10-07

Ogłoszono dnia: 2019-10-07 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-18 13:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2019

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie:
- ukończone studia ekonomiczne i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości
 lub
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości
 1. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 2. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 3. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel),poczty elektronicznej,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
k) samodzielność w wykonywaniu zadań ,
l) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
i przekazywania informacji,
ł) umiejętność pracy w zespole,
m) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
n) prawo jazdy kat. B,
o) ukończenie kursów i szkoleń związanych z zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych,
 2. wykonywanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń,
 3. dokonywanie należnych wypłat, potrąceń,
 4. bieżące rozliczanie zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
 5. prowadzenie wymaganej dokumentacji (kart wynagrodzeń, świadczeń z ZUS, podatków dochodowych od wynagrodzeń osób fizycznych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i innych wynikających z obowiązujących przepisów,
 6. sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, kierowanie zaległych spraw spornych do sądu,
 7. sprawdzanie faktur pod względem formalnych oraz wykonywanie do nich przelewów,
 8. wykonywanie prac statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy
  i Miasta

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu, I piętro, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

V. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.    

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-18 13:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych – umowa na zastępstwo”.
c. Miejsce:
 1. Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
 3. wymaganie dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
  w Nowym Miasteczku”
  – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Majczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-08 07:24:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Świtoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-08 07:29:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Świtoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-08 12:03:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony