ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 3.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 3.

Szczegóły informacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 3.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna

Nr UZP: 585042-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-10-02 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: w sekretariacie zamawiającego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67 - 124 Nowe Miasteczko

Ogłoszono dnia: 2020-09-15 przez

Treść:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony