ˆ

Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2021-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
  • ZAPYTANIE OFERTOWE - treść (PDF, 3.8 MiB)
  • Formularz ofertowy (DOCX, 36.3 KiB)
  • Wzór umowy (DOCX, 116.8 KiB)
  • WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 1.3 MiB)
  • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 294.4 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.5 KiB)
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)