ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 5.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • Formularze (DOCX, 78 KiB)
 • Pytania wykonawców - odpowiedzi zamawiającego (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (JPG, 48.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Droga Miłaków", "Przebudowa ul. Szosa Bytomska", "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 5.7 MiB)
 • Formularze (DOCX, 44.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 983.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (ZIP, 2.1 MiB)
 • Sprostowanie omyłki (PDF, 303.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 393.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 494 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z beczką asenizacyjną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Formularze (DOCX, 41.6 KiB)
 • PYTANIA WYKONAWCÓW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 904.6 KiB)
 • Zmodyfikowana treść SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Formularz ofertowy po modyfikacji (DOCX, 29.8 KiB)
 • PYTANIA WYKONAWCÓW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zmodyfikowana treść SIWZ NR 2 (PDF, 7 MiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 97.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 133 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 165.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 11 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 324.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 16.2 MiB)
 • Formularze (DOCX, 45.3 KiB)
 • Przedmiar (XLS, 55 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 501.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2019/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 1.8 MiB)
 • PYTANIA WYKONAWCÓW (PDF, 1.5 MiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 102.8 KiB)
 • Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 414.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 27.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Oświadczenie zamawiającego (PDF, 413.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 654.3 KiB)
 • Zmodyfikowana treść SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 138.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 470.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Oświadczenie zamawiającego (PDF, 1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 7.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 417.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 181.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 29.7 MiB)
 • Oświadczenie zamawiającego (PDF, 1005.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 629.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 478.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Miasteczko według załączonego projektu w zakresie polegającym na dostawie i montażu elementów zgodnie z zestawieniem
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załączniki - Oferta, plan zagospodarowania, projekt (ZIP, 3.2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej (dawna Marchlewskiego) w Nowym Miasteczku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Oświadczenie zamawiającego (PDF, 409.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Formularze (DOCX, 265.5 KiB)
 • Badania gruntu (ZIP, 8 MiB)
 • Cęść opisowa (ZIP, 1.6 MiB)
 • Część rysunkowa (ZIP, 529.2 KiB)
 • Opis techniczny odtworzenia nawierzchni (ZIP, 3.1 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu (ZIP, 5.6 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 117.9 KiB)
 • STWIORB (PDF, 452.8 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści specyfikacji (PDF, 694.3 KiB)
 • Zmodyfikowana treść SIWZ (PDF, 52.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 po modyfikacji (DOCX, 218.8 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 106.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 141.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 168.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji