ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w N. Miasteczku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 9 MiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 77.5 KiB)
  • Identyfikator postępowania w miniPortalu (DOCX, 13 KiB)
  • Edytowalny Formularz oferty (DOCX, 36.2 KiB)