ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku - etap I

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko

Finansowanie: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nr TED: 2021/BZP00174161/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-23 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ePUAP://UMIGNM/zampub

Ogłoszono dnia: 2021-09-08 przez

Treść:

Załączniki