ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowym Miasteczku

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko

Finansowanie: Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie służb

Nr TED: 2021/S 196-507985

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-16 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ePUAP://UMIGNM/zampub

Ogłoszono dnia: 2021-10-08 przez

Załączniki