ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-09 10:15:00

Załączniki