ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim zaplanowane na dzień 14 stycznia 2020r. na godz. 13.00, odbędzie się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 10:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 10:05:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 10:05:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 14 STYCZNIA 2020 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Ustalenie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020 rok.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ( - ) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-16 10:46:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-16 10:46:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-16 10:46:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OB W I E S Z C Z E N I E
DNIA 12 GRUDNIA 2019 r. O  GODZ. 12.30
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skargi mieszkańców na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - ) Krzysztof Tymczyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-06 13:13:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-06 13:15:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06 13:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 12 GRUDNIA 2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na X Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok.
  3.3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
  3.4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  3.5. Projekt uchwały w sprawie opłat cmentarnych.
  3.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  3.7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
  3.8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3.9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2019/2020.
  3.10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie .
  3.11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020r.
  3.12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 14:51:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 14:51:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 14:51:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 19 LISTOPADA 2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  3.2. Projekt stawek podatków i opłat lokalnych, w tym: 
                  - stawki podatku od nieruchomości,
                  - stawki podatku rolnego,
                  - stawki podatku leśnego,
                  - stawki podatku od środków transportowych,
                  - stawki opłaty targowej,
                  - stawki opłaty miejscowej.

           3.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
           3.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
           3.5. Projekt uchwały przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
           3.6. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Ośno Lubuskie.
           3.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
           3.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
           3.9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Ośno Lubuskie.
         3.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
         3.11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim.
         3.12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 12 września 2019r. oraz w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
         3.13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2018/2019.
         3.14 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
             Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 14:35:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 14:38:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14 07:45:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zmiany w systemie odbioru odpadów.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
 
                               Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
                                            Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-10 14:43:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-10 14:45:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-15 13:43:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 6 WRZEŚNIA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na VIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
  • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
  • Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
                                                              Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
                                                                            Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 15:36:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 15:38:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 15:38:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA O9 LIPCA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Reorganizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośno Lubuskie
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-04 07:52:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-04 07:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 07:53:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 19 CZERWCA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na VI  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 2. Raport o stanie gminy za rok 2018 wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ośna Lubuskiego wotum zaufania;
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r., w tym:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
  2. Sprawozdanie finansowe gminy
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego
  4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2018r.
  5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego;
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Ośno Lub.;
 6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w 2018 roku;
 7. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach;
 8. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2018r.;
 9. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania. 
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 12:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 12:52:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 12:52:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 23  MAJA  2019 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na V  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego;
 2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
 3. Projekt uchwały w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela;
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2019 r.;
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie;
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie  w 2019 roku”;
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań;
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”;
 12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów;
 13. Roczne sprawozdanie pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2018 rok;
 14. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 11:52:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 11:53:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-17 11:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji