ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 29 KWIETNIA 2019 r. O GODZ 13.00
W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
 
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej (-) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-23 14:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-23 14:22:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23 14:22:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  28  MARCA 2017 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
2) Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych  do  potwierdzenia  tych  kryteriów.
 
3) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
 
4)Projekt uchwały w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 
5) Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2017r.
 
6) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 
7) Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 
8) Projekt uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w  2018r.
 
9) Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
 
10) Rozpatrzenie skargi mieszkańca na działalność  Burmistrza Ośna Lubuskiego.
11) Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2016r.
 
12) Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
                                                                                                   Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                                                                   (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-24 08:31:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-24 08:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-24 08:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji rady

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  09  LUTEGO 2017 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1) Projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego.
 
2) Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
3) Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkolnego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów  za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
4) Projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały z dnia 4 września 2013r. Nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole  Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez gminę Ośno Lubuskie.
 
5) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
6) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 
7) Projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
 
8) Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
9) Projekt uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
10) Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017 r.
 
11) Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia do wdrażania „ Aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej  dla Gminy Ośno Lubuskie”.
 
 12) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid.Trześniów, gmina
 Ośno Lubuskie.
 
13) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trześniów, w gminie Ośno Lubuskie,działka nr ewid.33/35.
 
 14) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej   
 przez właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 
15) Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
 komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie  oraz
 ustalenia  stawki tej opłaty.
 
 16)  Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
 odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych
 na terenie  Gminy Ośno Lubuskie.
 
 17) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                  (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-02 12:38:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-02 12:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-02 12:38:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisje Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  13  GRUDNIA  2016 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
 
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r.
 
3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
 
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2024.
 
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających
 z  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ośno     
 Lubuskie  na  lata 2011-2032”.
 
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2017r.
 
7) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-09 12:39:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-09 12:45:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-09 12:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  16  LISTOPADA  2016 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ośno Lubuskie na lata 2017-2020.”
 
2. Rozpatrzenie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2015/2016.
5. Projekt stawek i opłat podatkowych na 2017r. ,w tym:
 • stawki podatku od nieruchomości,
 • stawki  podatku od środków transportowych,
 • stawki opłaty targowej,
 • stawki podatku leśnego,
 • stawki podatku rolnego,
 • stawka opłaty miejscowej,
 
6. Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
 
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
 
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość.
 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
 
11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych  za 2015r.
 
12.Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                  (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-10 11:06:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-10 11:06:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-10 11:09:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  22  WRZEŚNIA  2016 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  I  półrocze 2016r.
2) Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
3) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Smogóry, Grabno i Połęcko w gminie Ośno Lubuskie.
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”.
5) Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim  i  nadania  statutu.                    6) Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym  na  terenie  gminy  Ośno Lubuskie.
7) Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w  Ośnie  Lubuskim  za  2015r.
8) Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.              
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)   Henryk  Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-16 11:54:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-16 11:54:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-16 11:55:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  23  CZERWCA  2016 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XI Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1).Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015r.
 
2).Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie
 
3). Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ośnie  Lubuskim wokół jeziora Reczynek.
 
4).Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie
 
5).Projekt uchwały w sprawie wykonywania przez gminę Ośno Lubuskie działalności polegającej na świadczeniu usług Hotspot na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej
 
6).Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 
7). Zmiany  budżetu  gminy Ośno Lubuskie na  2016r.
 
8). Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa  i  porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie za  2015r.
 
9) Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.              
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)   Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-17 12:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-17 12:43:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-17 12:43:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  20  KWIETNIA  2016 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na X Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr XVIII/153/2012  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
 
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2005 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
4) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi           oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016r.
 
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Ośno Lubuskie”.
 
6)  Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
 
7)  Projekt  uchwały w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej
i  Słubickiej.
 
8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków  finansowych  pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
 
10) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji statutowej.
 
11) Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.       
 
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko      
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-14 14:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-14 14:21:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 14:21:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  17  LUTEGO  2016 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2) Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
4) Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr VIII/96/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Ośno Lubuskie.
6) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet  i  zwrotu  kosztów podróży służbowej.
7) Zmiany budżetu gminy na 2016r.
8) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane   z  realizacją  zadań.
9) Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  na   lata  2016 - 2018”.
10) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
11) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
12) Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 13:22:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 13:22:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-12 13:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  9  GRUDNIA  2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU  MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ

Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na VIII  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  uchwały  budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na  2016 r.
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na  lata 2016-2024.     
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2015r.
6) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
7) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
8) Projekt  uchwały w sprawie  wystąpienia ze Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka „Wodny  Świat”.
9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ośno Lubuskie do Lubuskiej Rybackiej  Lokalnej Grupy Działania.    
10)Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m. Kochań)
11) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów, gmina Ośno Lubuskie,
12) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i  gminy Ośno Lubuskie.
13) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  i  wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie.
15) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2016r.
16) Informacja odnośnie analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2014r.
17) Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-04 12:17:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-04 12:17:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-04 12:17:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji