ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                              O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  20 WRZEŚNIA 2018 r. O  GODZ. 12.30
            W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO        
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ POSIEDZENIE
                 KOMISJI  STATUTOWEJ  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Zmiany  statutu gminy Ośno Lubuskie. 
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.
                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                          
                                                                                           Przewodniczący komisji  statutowej
                                                                                           (-)   Robert  Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 13:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 13:44:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 13:44:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                        O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  21 CZERWCA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów,gmina Ośno Lubuskie.
 
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów.
 
3) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
 
4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:Konwaliowej i Kościuszki.
 
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 
8)  Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
 
9) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2017r.
 
10) Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 
11) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
12) Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i  transportu nieczystości ciekłych.
 
13)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXII/223/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m.Kochań)” w 2018r.
 
14) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu na  realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry- Boczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 1370 mb w km od 2+430 do km 3+800”.
 
15)  Projekt  uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
16)  Projekt uchwały w sprawie  skargi mieszkańca na działalność  Burmistrza  Ośna Lubuskiego.
 
17)  Stan  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 
18)  Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.                                                                                                         
 
4.  Sprawy  różne.
5.  Zamknięcie  posiedzenia  komisji.
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                          
                                                                                                     (-)   Henryk  Łapko                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-15 12:42:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-15 12:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:07:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                          O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  21 CZERWCA 2018 r. O  GODZ. 12.30
            W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO        
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ POSIEDZENIE
                 KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Rozpatrzenie skargi  mieszkańca na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego. 
4. Wolne wnioski , interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                          
                                                                                           Przewodnicząca komisji rewizyjnej
                                                                                           (-)  Danuta Major-Senyszyn                                                                                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-15 12:29:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-15 12:30:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 13:07:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  26  KWIETNIA  2018 r. O  GODZ. 12.00
            W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO         
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ POSIEDZENIE
                 KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r
 
4. Wolne wnioski , interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
                                                                                            
                                                                                                                       
                                                                                                                          
                                                                                           Przewodnicząca komisji rewizyjnej
                                                                                           (-)  Danuta Major-Senyszyn                                                                                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-20 12:20:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-20 12:20:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20 12:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  22 MARCA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXI/214/2017  z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
3)  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
4)  Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r.
5) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018r.
6) Projekt uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7) Projekt uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta  i  Gminy Ośno Lubuskie.
9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023.
10) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm.Ośno Lubuskie,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
11) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesttrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009r.
12)  Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Ośno Lubuskie.
13)  Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-)   Henryk  Łapko  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-16 08:41:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-16 08:41:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-16 08:41:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  25  STYCZNIA 2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska( w obrębie m.Kochań)” w 2018r.- etap II.
2)  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  w Zielonej Górze. 
4) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Przemysłowego
7)  Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
8)  Sprawozdanie z wysokości średnich wyagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
9)  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
4.  Sprawy  różne. 
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)   Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-22 14:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-22 14:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22 14:57:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
DNIA 20 GRUDNIA 2017 r. O GODZ. 13.00 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W OŚNIE LUBUSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2 .Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Ośno Lubuskie na 2018 r.
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018- 2031.
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
4) Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017 r.
5) Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkanki na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
6) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17.06.2015 r.
7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2018 r.
8) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-15 11:37:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-15 11:38:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15 11:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
          DNIA 23 LISTOPADA 2017 r. O GODZ. 13.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOW OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Zaopiniowanie materiałów na XX Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 18 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  na  2018r.
3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
4) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
5) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2015-2016.
7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
8) Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
9) Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
10) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2017r. – etap I.
11) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych im.Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim.
12) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Smogórach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smogórach.
13) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim.
14)  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Smogórach.
15) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2016/2017.
16) Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2016r.
17) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania,.   
    
4. Sprawy różne.
 
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-20 10:57:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-20 10:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-20 10:59:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Informuję, iż zaplanowane na 21 września 2017 r.  WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ  zostało przesunięte na
20 WRZEŚNIA 2017 r., O  GODZ. 13.00
Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń urzędu.
  
Proponowany porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1)  Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   za  I  półrocze  2017r.
 
2)  Zmiany  budżetu  gminy  Ośno Lubuskie  na  2017r.
 
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
4)  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.
 
5)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pn. „Uroczysko  Doliny Lenki”.
 
6) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Smogóry, Grabno i  Połęcko.
 
7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w  rejonie ulic: Konwaliowej  i  Kościuszki.
 
8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei  i Jeziornej.
 
9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
 
10) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego  w  obrębie Grabno, gmina Ośno Lubuskie.
 
11)  Projekt  uchwały  w  sprawie   nadania  nazwy  ulicy  w  mieście  Ośno  Lubuskie.
 
12) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klastra  Energii  Odnawialnej.
 
13)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r.
 
14)  Wolne  wnioski, interpelacje  i zapytania.                                                                               
 
4. Zamknięcie  posiedzenia komisji.
 
                                                                                                   Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)  Henryk  Łapko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-18 10:51:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-18 10:52:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18 10:52:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  21  września 2017 r., O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                                                                                                              
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
1. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   za  I  półrocze  2017r.
 
2.  Zmiany  budżetu  gminy  Ośno Lubuskie  na  2017r.
 
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
4.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.
 
5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pn. „Uroczysko  Doliny Lenki”.
 
6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach : Smogóry, Grabno i  Połęcko.
 
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w  rejonie ulic: Konwaliowej  i  Kościuszki.
 
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei  i Jeziornej.
 
9.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
 
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego  w  obrębie Grabno, gmina Ośno Lubuskie.
 
11.  Projekt  uchwały  w  sprawie   nadania  nazwy  ulicy  w  mieście  Ośno  Lubuskie.
 
12.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klastra  Energii  Odnawialnej.
 
13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r.
 
14. Wolne  wnioski, interpelacje  i zapytania.
 
                                                                                                            
                                                                                                                       Z    poważaniem
Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                                                                           (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-15 13:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-15 13:34:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15 13:34:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji