ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III Sesja Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 11:03:06 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż III Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się   w   dniu  29  stycznia 2015r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z II  Sesji Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  III  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą  na lata 2018-2021.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014  Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada  2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych ich najemcy.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi k na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
9.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ośno Lubuskie.
10. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
12. Zamknięcie obrad  III  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko
« powrót do poprzedniej strony