ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w
Ośno Lubuskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
 
Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Ośna Lubuskiego zawiadamia o
 
rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
 
Zakres konsultacji społecznych obejmie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. w następujących formach:
  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
  1. Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”.
  2. firmy Future Green Innovations S.A.: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”.
  1. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające przedstawienie uwag i opinii, a także propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną podane na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu oraz pisemnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie lub w siedzibie firmy Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
  3. Zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez badanie ankietowe.
 
Materiały informacyjne oraz ankieta dostępne będą:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim pod adresem http://www.osno.pl/
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ośno Lubuskie pod adresem internetowym http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/
3) w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w  godzinach pracy Urzędu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-16 07:40:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-16 07:40:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28 10:28:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie na lata 20169-2018" w roku 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-07 08:00:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-07 08:22:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18 09:34:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podaje się do publicznej wiadomosci zarządzenie Burmistrza Ośna Lubuskiego nr 26/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

2. Informuję, iż na podstawie  zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023. Projekt aktu prawnego zostanie wyłożony do publicznego wglądu – pokój nr 16 tut. urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 11 czerwca do 26 czerwca 2016 r. W tym czasie każdy pełnoletni mieszkaniec gminy może wnieść swoje uwagi w formie pisemnej:
- listem na adres urzędu;
- faxem na nr 95 757 50 80;
- elektronicznie na adres
lub ustnie do protokołu.
Osobą upoważnioną do przyjmowania uwag jest pani Małgorzata Wołodźko – tel 95 757 13 59.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-03 09:40:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-03 09:47:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-10 14:18:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016 -2018” w roku 2016.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-30 09:05:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-30 09:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23 15:07:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014 -2015” w roku 2015.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-03 12:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 07:47:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-30 11:28:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Adamska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-28 08:19:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Wołodźko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-28 08:22:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-28 08:22:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smogórach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-30 08:32:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-30 08:36:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-30 08:36:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nr konta do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy w nosic do 10-go każdego miesiąca - opłata wnoszona z góry - w kasie urzędu lub na konto B.S. Ośno Lub. 42 8369 0008 0000 0589 2000 0010.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-03 10:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-03 10:48:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-03 10:48:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sobota 1 grudnia 2012 - Urząd Miejski otwarty.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż  w dniu 24 grudnia br. Urząd Miejski będzie nieczynny.
Dniem pracującym będzie 1 grudnia br. (sobota). Urząd będzie czynny w godz. 7:30 - 15:30
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-27 12:40:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-27 12:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-27 12:41:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji