ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komisje Rady Miejskiej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 6 WRZEŚNIA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na VIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
  • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
  • Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
                                                              Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
                                                                            Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 15:36:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 15:38:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 13:38:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA O9 LIPCA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Reorganizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośno Lubuskie
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-04 07:52:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-04 07:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 05:53:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 19 CZERWCA  2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na VI  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 2. Raport o stanie gminy za rok 2018 wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ośna Lubuskiego wotum zaufania;
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r., w tym:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
  2. Sprawozdanie finansowe gminy
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego
  4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2018r.
  5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego;
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Ośno Lub.;
 6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w 2018 roku;
 7. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach;
 8. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2018r.;
 9. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania. 
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 12:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 12:52:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 10:52:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 23  MAJA  2019 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na V  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego;
 2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
 3. Projekt uchwały w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela;
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2019 r.;
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie;
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie  w 2019 roku”;
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań;
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”;
 12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów;
 13. Roczne sprawozdanie pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2018 rok;
 14. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 11:52:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 11:53:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-17 09:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
DNIA 29 KWIETNIA 2019 r. O GODZ 13.00
W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
 
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej (-) Danuta Major-Senyszyn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-23 14:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-23 14:22:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23 12:22:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. skarg, wniosków i petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 29  MARCA  2019 r. O  GODZ. 12.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
4. Petycja mieszkańców Lubienia- działania świetlicy wiejskiej
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
6. Zamknięcie posiedzenia komisji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - ) Krzysztof Tymczyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-25 16:21:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-25 16:21:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25 15:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

                                                                                                                                   
O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 7  MARCA  2019 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na IV  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej
 2. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
 3.  Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
 5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia* zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gmina Ośno Lubuskie
 16. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 10:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 10:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 09:05:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
               DNIA 13  GRUDNIA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
                  DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na III  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1 ) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej ds. skarg ,wniosków i petycji.
 
2) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
3) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ośno Lubuskie.
 
5) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
 
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018r.
8)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata  2019 – 2031.
 
9)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 
10) Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019r.
 
11)  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
5.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
                                                                    ( - )   Przewodnicząca komisji ds.społecznych Beata Wieczorek
                                                                           ( - )    Przewodniczący komisji ds. gospodarki Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 12:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 12:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07 12:13:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                           O B W I E S Z C Z E N I E
               DNIA  20 WRZEŚNIA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1)  Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.,
 
2)  Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.,
 
3 ) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
4)  Zmiany statutu gminy Ośno Lubuskie,
 
5)  Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2017r.
 
6)  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.                                                                                                        
 
4.  Sprawy  różne.
5.  Zamknięcie  posiedzenia  komisji.
 
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         
                                                                                                                (-)   Henryk  Łapko                                                                                                                                                                 
                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 13:45:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 13:45:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 11:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                              O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  20 WRZEŚNIA 2018 r. O  GODZ. 12.30
            W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO        
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ POSIEDZENIE
                 KOMISJI  STATUTOWEJ  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Zmiany  statutu gminy Ośno Lubuskie. 
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.
                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                          
                                                                                           Przewodniczący komisji  statutowej
                                                                                           (-)   Robert  Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 13:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 13:44:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 11:44:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji