ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:48:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2022-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:36:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2022-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:46:56 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz przebudowa linii napowietrznej w Ośnie Lubuskim rejon ulic Północnej, Fabrycznej i oczyszczalni ścieków Monika Adamowicz
« powrót do poprzedniej strony