ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:36:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:43 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej DN90PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200PVC w Ośnie Lubuskim, ul. Południowa, działka nr ewid. 765/4, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie Monika Adamowicz
« powrót do poprzedniej strony