ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia, działka nr ewid. 308/2, ul. Północna, obręb ewid. 3-Słubice - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2019-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia, działka nr ewid. 308/2, ul. Północna, obręb ewid. 3-Słubice - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz

Zmiany z dnia: 2019-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:56:47 Upublicznienie elementu informacja Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia, działka nr ewid. 308/2, ul. Północna, obręb ewid. 3-Słubice - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
(widoczna od 2019-10-31 00:00:00)
Monika Adamowicz
09:55:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia, działka nr ewid. 308/2, ul. Północna, obręb ewid. 3-Słubice - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Monika Adamowicz
« powrót do poprzedniej strony