ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-14 13:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-14 13:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-03 08:23:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanej zmiany miejscowego planu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-08 10:01:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-08 10:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-08 10:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Radę Miejską w Ośnie Lubuskim Uchwały Nr XXX/246/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje powierzchnię ok. 16 ha w zachodniej części miasta Ośno Lubuskie w rejonie ulic Zachodniej i Lawendowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres , w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Stanisław Kozłowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-21 09:00:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-21 09:00:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-23 10:37:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzaniej zmiany miejscowego planu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-14 11:36:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-14 11:39:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-23 15:22:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Radecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Radecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-03 11:46:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Wołodźko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-03 11:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-03 11:53:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-22 09:11:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-22 09:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-31 13:45:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów, gmina Ośno Lubuskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-03 14:14:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-03 14:25:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Adamowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-03 14:25:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-03 09:32:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-03 10:27:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Adamowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-03 10:42:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ul. Radachowskiej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-13 14:16:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-13 14:21:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-03 11:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji