ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu sportu w 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adamska Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 12:15:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 12:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-01 12:15:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 12:58:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 12:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 12:59:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 29.12.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ośno Lubuskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adamska Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-29 08:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-29 08:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-29 08:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-16 08:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Wołodźko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-16 08:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wołodźko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-16 08:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adamska Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 14:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 14:45:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-02 14:45:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 10:50:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 10:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Adamowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 10:52:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu sportu w 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-21 12:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-21 12:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 12:49:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.), oraz uchwały Nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
zarządzam co następuje :
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2021 r.
§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 18 grudnia 2020 roku.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej www.osno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
z up. Burmistrza Ośna Lubuskiego
Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie

mgr Ewa Urbaniak
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 75/2020
Burmistrza Ośna Lubuskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
                                                 
Burmistrz Ośna Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs  dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2021 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057), uchwały Nr XVI/138/2020  Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok., ogłaszam otwarty konkurs na dofinansowanie następujących zadań w roku 2021:
·Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie rozwoju sportu
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.;
Kwota 44 000,00 zł.
1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- wsparcie finansowe organizacji, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestnictwo w zawodach sportowych w następujących dyscyplinach sportowych:
Sekcje piłki nożnej:
- grupy młodzieżowe
* Orlik
* Młodzik/Trampkarz
* Junior Młodszy
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, obsługa księgowa,
- opłaty sędziowskie, dowozy na mecze, badania lekarskie
- materiały i sprzęt do zajęć, odzież sportowa,
- poczęstunek dla uczestników,
- zakup nagród na konkursy,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- prowadzenie działań promujących gminę Ośno Lubuskie poprzez rozgrywki sportowe na własnym terenie i na terenie powiatu,
- szkolenie młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- pozostałe koszty i usługi związane z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest aktywizacja społeczna mieszkańców Ośna Lubuskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej społeczności Ośna Lubuskiego poprzez udział m.in. w meczach, turniejach, zawodach , a także integracja społeczności Ośna Lubuskiego z mieszkańcami okolic, wykorzystanie istniejących obiektów sportowych poprzez nadanie im nowych funkcji.

Wysokość środków publicznych na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terenu gminy Ośno Lubuskie w 2020 r. wyniosły: 30 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r.  poz.1057 ).
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Burmistrz Ośna Lubuskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Ośno Lubuskie.
5.Burmistrz Ośna Lubuskiego przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
6.Pierwszeństwo dotacji otrzymują wnioskodawcy, którzy przedstawią projekty obejmujące swoim zasięgiem jak największą liczbę mieszkańców Gminy.  W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.
7.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przedstawić nowy kosztorys lub wycofać ofertę.

Termin i warunki realizacji zadania
1.Termin realizacji zadania – 2021 rok; szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym  w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.
4. Dopuszcza się możliwość dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20 %. Zmiany powyżej 20% wymagają zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do umowy.
5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.
Termin składania ofert i rozstrzygnięcie konkursu.
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty spełniającej warunki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i niniejszym ogłoszeniu oraz zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), do Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie.
2.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim - sekretariat do dnia 18.12.2020 r., do godz. 14.30.
3.Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić tytuł zadania.
4.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
          a) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
b) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego statutu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.Oferty sporządzone wadliwie, złożone po terminie, opracowane na nieobowiązującym wzorze albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.
6.Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” czytelnie przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
7.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru.  
8.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9.Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a.Realizacja zadania na rzecz Gminy Ośno Lubuskie;
b.Kadra, obiekt oraz sprzęt;
c.Doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
d.Prawidłowo wypełniona oferta;
e.Działalność statutowa;
f.Termin realizacji zadania;
g.Możliwość realizacji zadania przez oferenta.
10.Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego weryfikuje oferty i dokonuje podziału dotacji przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok.
11.Komisja przedstawia Burmistrzowi Ośna Lubuskiego propozycję przyznania dotacji przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
12.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Ośna Lubuskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości.
13.Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi
w regulaminie pracy tej Komisji.
14.Burmistrz zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.
15.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
16.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonywanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
17.Dodatkowe informację dotyczące warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, pok. nr.5, tel. 957571331,  e-mail:
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 10:21:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 10:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26 10:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ośno Lubuskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ośno Lubuskie.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie   Dz. U. z 2020 poz.1133  oraz uchwały nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ośno Lubuskie.
zarządzam co następuje :
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizowanie zadania z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ośno Lubuskie w 2021 r.   
§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 07 grudnia 2020 roku.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej www.osno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
z up. Burmistrza Ośna Lubuskiego
Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie

mgr Ewa Urbaniak
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Ośna Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs  ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2021 r.
I.Rodzaj zadania:
Wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu w ramach:
1.prowadzenia szkolenia sportowego, treningów, zajęć sportowych,
2.organizacji i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,
3.organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
4.organizację zgrupowań, obozów sportowych
oraz
5.podejmowania innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania:
W budżecie Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2021 r. kwotę w wysokości 350 000,00 zł.
III.Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania:
1.Udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o     sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r.,poz.1133 ) oraz uchwały nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia   20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ośno Lubuskie.
2.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy – zaktualizowany zakres rzeczowy i finansowy.
4.Burmistrz Ośna Lubuskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Ośno Lubuskie.
IV.Termin  realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być zrealizowane w 2021 r.tj. od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2021 r.  
V.Termin składania ofert
1.Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego   z dnia    24 października  2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2018 poz.2057)
2.Oferty należy składać w terminie do 07 grudnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „KONKURS – rozwój sportu 2020” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub droga pocztową.
3.Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.Do oferty należy dołączyć:
1).Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu. Zgodność z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, potwierdzona przez osoby upoważnione.
2).Aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
5. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne, złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia następnego po upływie na składanie ofert.
2.Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Ośna Lubuskiego.
3.Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
-wartość merytoryczną projektu/celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
- koszt realizacji projektu,
- wysokość wnioskowanej dotacji od gminy,
-możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
4. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Ośna lubuskiego, który podejmuje ostateczną decyzję.
VII. Postanowienia końcowe.
1.Dotowany podmiot będzie zobowiązany do zamieszczenia we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Ośno Lubuskie.
2.Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
- oryginałów i kserokopii dokumentów, faktur, rachunków potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji,
- pisemnego sprawozdania z realizacji zadania.
3. Dodatkowe informację dotyczące warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, pok. nr.6, tel. 957571331,e-mail:
4. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, na stronie internetowej urzędu:www.osno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adamska Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 09:48:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 09:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 09:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adamska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-29 07:50:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-29 07:51:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29 07:51:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji