ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Nr aktu prawnego
XI/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
XI/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XI/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”
Nr aktu prawnego
XI/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XI/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XI/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XI/96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XI/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XI/94/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji