ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021r.
Nr aktu prawnego
XII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XII/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XII/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkańca na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Nr aktu prawnego
XI/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Nr aktu prawnego
XI/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
XI/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/101/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji