ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XV/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonywania przez burmistrza zadań związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XV/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie drugiej zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”
Nr aktu prawnego
XV/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie: „Uroczysko Ośniańskich Jezior”
Nr aktu prawnego
XV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Nr aktu prawnego
XV/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
Nr aktu prawnego
XV/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
XV/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu
Nr aktu prawnego
XIV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji